User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Trang Keoo
Trang Keoo lúc 19:16 ngày 15.03.2021
toán 6

tìm tất cả các ước của 15 mà lớn hơn -5

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 09:06 ngày 22.03.2021

Các ước của 15 mà lớn hơn -5 là: -3 ; -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 15

Rao vặt miễn phí toàn quốc