Theo dõi

Toán 9 [Hình học - Chương 2] - Chinh phục toàn bộ đường tròn -Bài luyện tập 1

Đăng lúc 23:18, ngày 17-12-2019
Hệ thống lí thuyết về đường tròn Xem tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFvQdzTY51rD-f21WcalYTAw72SAreuf Hệ thống bài tập tổng hợp về đường tròn Xem tại đây: Bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=JZc-k7PK054 Để xem thêm tài liệu các em truy cập: toan123.vn Đề tham gia giải đáp bài tập truy cập: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/