User Avatar
Tài khoản
User Avatar

Toán 9 [Đại số - Bài tập] Căn bậc hai - Căn bậc hai số học - Căn bậc ba

Đăng lúc 20:04, ngày 05-09-2021
Toán 9 [Đại số] Căn bậc hai - Căn bậc hai số học - So sánh các căn bậc hai
1. Định nghĩa căn bậc hai
Chú ý : Sử dụng căn bậc hai bằng kí hiệu
2. Căn bậc hai số học
3. So sánh các căn bậc hai
Tham gia nhóm facebook tại: https://www.facebook.com/groups/554584974927447
Rao vặt miễn phí toàn quốc