User Avatar
Tài khoản
User Avatar

Toán 8[Đại số]-Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử-Phương pháp đặt nhân tử chung

Đăng lúc 18:46, ngày 04-09-2021
Toán 8[Đại số]-Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử-Phương pháp đặt nhân tử chung
Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
A.B+A.C=A.(B+C)
A.B-A.C=A.(B-C)
Rao vặt miễn phí toàn quốc