User Avatar
Tài khoản
User Avatar

Toán 8 [Đại số]: Giải bài tập 30,31,32 trang 16 SGK tập 1

Đăng lúc 05:17, ngày 13-06-2019
Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)
Giải bài 30,31,32 sách giáo khoa tập 1
- Để xem đầy đủ khóa học sơ bản-giải bài tập sgk và tìm kiếm tài liệu truy tập website: https://toan123.vn/
- Để trao đổi các vấn đề trong học tập truy cập:
https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/
Rao vặt miễn phí toàn quốc