Theo dõi

Toán 8 [Đại số] : Giải bài 1,2,3,5,6 trang 5-6 sách giáo khoa tập 1

Đăng lúc 15:12, ngày 11-06-2019
Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Giải bài 1,2,3,5,6 trang 8 sách giáo khoa trang 8 - Để xem đầy đủ khóa học sơ bản-giải bài tập sgk và tìm kiếm tài liệu truy tập website: https://toan123.vn/ - Để trao đổi các vấn đề trong học tập truy cập: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/