Toán 12: Chữa đề thi thử môn Toán Sở GD ĐT Hà Nội năm 2018-2019(Câu 16 - 30)

Toán 12: Chữa đề thi thử môn Toán Sở GD ĐT Hà Nội năm 2018-2019
Câu 16. Với mọi số thực dương và là hai số thực bất kì. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 17 . Số hạng không chứa trong khai triển bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Một vật chuyển động với vận tốc , trong đó là khoảng thời gian tính bằng giây. Tính quãng đường vật đó đi được trong khoảng thời gian từ giây thứ đến giây thứ ?
A. . B. . C. . D. .
Liên hệ để học tập tốt hơn:
➡️Group page: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/
➡️Fan page: https://www.facebook.com/www.toan123.vn/
➡️Website: https://toan123.vn
Lời giải được tham khảo từ nguồn tài liệu của tập thể nhóm Strong Team Toán VD-VDC.
Sidebar Trang chủ Tài khoản