User Avatar
Tài khoản
User Avatar

Toán 10[Hình học] - Tính độ dài vectơ - Bài 2

Đăng lúc 15:04, ngày 02-10-2021
Toán 10: Chương 1: Vectơ
Bài 2: Cho hình vuông ABCD có tâm O cạnh bằng a, M là điểm bất kỳ
a) Tính độ dài vectơ |AB+OD|, |AB-OC+OD|.
b) Tính độ dài vetơ: |MA-MB-MC+MD|.
Tham gia nhóm facebook tại: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline
Truy cập website: toan123.vn để xem thêm các tài liệu khác.
Rao vặt miễn phí toàn quốc