User Avatar
Tài khoản
User Avatar

Giải sách bài tập Toán 6 tập 2- Hai phân số bằng nhau (Lý thuyết +Chữa bài tập )

Đăng lúc 17:20, ngày 31-12-2019
Toán 6 - Chương III: Phân số - Sách bài tập
Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Chữa bài 1,2,3,4,5,6,7,8,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 trang 9, trang 10 sách bài tập Toán 6 tập 2
Để xem thêm các tài liệu và đề thi truy cập: toan123.vn
Để được giải đáp các vấn đề về học tập truy cập: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/?ref=bookmarks
Nhóm toan123.vn trên facebook