User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Toán 6 - Đề Kiểm Tra Học kỳ 2 - Trường Nguyễn Tất Thành - Hà Nội năm học 2019 - 2020

Toán 6 - Đề Kiểm Tra Học kỳ 2 - Trường Nguyễn Tất Thành - Hà Nội năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 20/06/2020
987 lượt xem
18 lượt tải

Toan 6 - HKII - Nguyen Tat Thanh - Ha Noi - 2019 - 2020

Đề thi gồm 2 phần:

Phần 1: Trắc nghiệm

Kiến thức trong phần trắc nghiệm bao gồm các nội dung:

- Đổi hỗn số sang phân số

- Tìm số đối 

- Tính tỉ số phần trăm

- Tia phân giác của một góc

- Đường tròn 

- Hai góc phụ nhau

- Tính số đo các góc

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính

Bài 2: Tìm x:

Bài 3: Hình học

Bài 4: Tìm n nguyên để biểu thức nguyên

Đọc online Tải về Chia sẻ