User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Toán 5:  Các dạng toán về tỉ số phần trăm

Toán 5: Các dạng toán về tỉ số phần trăm

Ngày đăng 16/05/2021
276 lượt xem
1 lượt tải

Dạng 1: Bài toán về cộng, trừ, nhân, chia tỉ số phần trăm.

Dạng 2: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Dạng 3: Tìm giá trị phần trăm của một số

Dạng 4: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Dạng 5: Bài toán về tính lãi, tính vốn

Dạng 6: Bài toán đưa về dạng toán quen thuộc.

Đọc online Tải về Chia sẻ