Giáo án hình học lớp 9 tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

 

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

 

Tiết 67: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

 

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, HS cần:

1.Kiến thức

- HS hệ thống được các vật thể trong không gian: hình trụ, hình nón, hình cầu, hình vẽ, các công thức tính S xung quanh và thể tích.

- Vận dụng được các công thức để giải bài tập có tính chất thực tế.

2.Kỹ năng

  • Phân tích được đề, tính toán nhanh, chính xác, óc tư duy suy luận.
  • Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực tính toán,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự lập, tự chủ

 II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ

- Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2. .Bài mới :

Hoạt động 1:  Hệ thống hóa  kiến thức chương IV

- Mục tiêu: HS quan sát bảng phụ, điền và hoàn thiện được bảng phụ vào các ô trống tương ứng.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Bài 1: Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng.

 

Giáo viên đưa tóm tắt các kiến thức cần nhớ tr 128 SGK đã vẽ sẵn hình vẽ để học sinh quan sát, lần lượt lên điền vào các công thức và chỉ vào hình vẽ giải thích công thức.

Học sinh ghép ô.

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lên điền công thức vào bảng và giải thích.

 

1. Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.

4. ta được một hình cầu

2. Khi quay một tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.

5. Ta được một hình nón cụt.

3. Khi quay một nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định

6. Ta được một hình nón.

 

7. Ta được một hình trụ.

 

Hình

Hình vẽ

Diện tích

 xung quanh

Thể tích

Hình trụ 

 

 

 

 

 

 

Sxq = 2. p. r.h

V = p.r2. h

Hình nón 

 

 

 

 

 

 

Sxq = p.r.l

V = $\frac{1}{3}$pr2.h

Hình cầu


 

Smặt cầu = 4pR2

V = $\frac{4}{3}$pR3

Hoạt động 2:  Luyện tập

- Mục tiêu: HS vận dụng linh hoạt kiến thức làm một số bài tập có liên quan.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, hoạt động nhóm.

 

Tính thể tích một chi tiết máy theo kích thước cho trên hình 114.

Thể tích của chi tiết máy chính là tổng thể tích của hai hình trụ. Hãy xác định bán kính đáy, chiều cao của mỗi hình trụ rồi tính thể tích của các hình trụ đó.

 

 

 

 

 

Bài 39 SGK .

 

Biết diện tích hình chữ nhật là 2a2, chu vi hình chữ nhật là 6a. Hãy tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật biết AB > AD.

Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

 

 

Thể tích hình trụ.

Một học sinh đọc đề ra. Cả lớp suy nghĩ và trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh thực hiện tính vào vở một học sinh lên bảng thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

Bài 38 SGK .

Hình trụ thứ nhất có

r1 = 5,5cm; h1 = 2cm

V1 = pr12h1 = p.5,52.2 = 60.5p (cm3)

Hình trụ thứ hai có.

r2 = 3cm; h2 = 7cm

V2 = pr22h2 = p.32.7 = 63p (cm3)

Vậy thể tích  chi tiết máy là

V1 + r1 = 5,5cm; h1 = 2cm

V1 + V2 = 60.5p + 63p = 123,5p (cm3)

 

 

 

 

 

Bài 39 SGK .

Gọi độ dài cạnh AB là x. Nửa chu vi của hình chữ nhật là 3a suy ra độ dài cạnh AD là 3a – x. Diện tích hình chữ nhật là 2a2.

Ta có phương trình.

x(3a – x) = 2a2

Û3a - x2 = 2a2

Û  x2 – 3ax + 2a2 = 0

Û x2 – ax – 2ax + 2a2 = 0

Û x(x – a) – 2a(x – a) = 0

Û (x – a)(x – 2a) = 0

Û  x1 = a; x2 = 2a.

Mà AB > AD suy ra AB = 2a và AD = a

Diện tích xung quanh hình trụ là

Sxq = 2prh = 2p.a.2a = 4pa2

Thể tích hình trụ là: V = p.r2.h = 2. p.a3

 

Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

-Bài tập về nhà số 41;42;43; SGK

-Ôn lại các công thức tình diện tích , thể tích hình trụ, hình nón, hình cầu liên hệ với công thức tính diện tích , thẻ tích hình lăng trụ đứng, hình chóp đều.

-Tiết sau tiếp tục ôn tập chương IV.

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản