Giáo án hình học lớp 9 tiết 62: HÌNH CẦU

 

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

 

Tiết 62: HÌNH CẦU

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, HS cần:

1.Kiến thức

- Phát biểu được khái niệm về hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu.

- Nhận biết được mặt cắt của hình cầu khi cắt bởi mặt phẳng luôn là hình tròn.

- Phân biệt được hình cầu với các hình đã học.

2.Kỹ năng

  • Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

         - Liên hệ được một số ứng dụng của hình cầu trong đời sống thực tế.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực tính toán,  - Năng lực giải quyết vấn đề, - Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ. - Năng lực giao tiếp. - Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ

II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, một số vật có dạng hình cầu , mô hình hình cầu, bảng phụ , phấn màu, bút dạ

- Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2. Nội dung

Hoạt động hình thành kiến thức

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

1: Hình cầu (18 phút)

- Mục tiêu: HS nhận biết được hình cầu, cách tạo ra hình cầu, lấy được ví dụ thực tế.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

? Khi quay 1 hcn quanh 1 cạnh cố định ta được hình gì ?

? Quay 1 tam giác vuông quanh 1 cạnh góc vuông cố định được hình gì ?

? Khi quay nửa hình tròn tâm 0 bán kính R đường kính AB cố định được hình gì ?

GV đưa h103 giới thiệu hình cầu yêu cầu HS chỉ tâm, bán kính .

? Lấy ví dụ về hình cầu , mặt cầu ?

 

HS hình trụ

 

 

HS hình nón

 

 

HS hình cầu

 

 

 

 

HS lấy VD trong thực tế

1. Hình cầu

- Khi quay một nửa hình tròn tâm O bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định ta được một hình cầu

- Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu

- Điểm O được gọi là tâm, R là bán kính của hình cầu hay  mặt cầu đó

 

2 : Cắt hình cầu bởi 1 mặt phẳng (17 phút)

- Mục tiêu: HS nhận biết được mặt cắt của hình cầu khi bị cắt bởi 1 mặt phẳng.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, trực quan.

Dùng mô hình hình cầu bị cắt bởi một mặt phẳng cho học sinh quan sát và hỏi:

 

Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì mặt cắt là hình gì?

 

Cho HS đọc quan sát hình 104/SGK/122

 

 

 

 

 

Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì mặt cắt là một hình tròn 

 

 

Hình trụ

Hình cầu

Hình chữ nhật

Không

Không

Hình tròn bán kính R

Hình tròn bán kính < R

Không

 

 

 

* Nhận xét : sgk/122

 

 

 

B : Luyện tập (5 phút)

- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học nêu các ví dụ về hình cầu trong thực tế.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

?Nhắc lại các khái niệm về hình cầu.

? Tìm các ví dụ về hình cầu trong thực tế.

Gv giới thiệu một số ví dụ về hình cầu trong thực tế.

 

Hs trả lời

 

C: Tìm tòi, mở rộng (4 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực, trình bày 1 phút

GV yêu cầu HS ghi nhanh ra giấy những nội dung đã học, nội dung mong muốn được biết thêm.

HS trình bày trong 1 phút

 

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Học thuộc các công thức đã học.
  • Làm bài tập 32,33 sgk trang 124, 125.

Bài mới

  • Chuẩn bị tiết 65: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
  • Trả lời các ? sgk.

  

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản