Giáo án hình học lớp 9 tiết 57: KIỂM TRA CHƯƠNG III

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

Tiết 57:    KIỂM TRA CHƯƠNG III

 I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- Hệ thống hóa được các kiến thức đã học toàn chương.

- Vận dụng kiến thức đã học làm bài kiểm tra.

2.Kỹ năng

  • Vận dụng thành thạo được kiến thức làm bài tập.
  • Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập

II. Chuẩn bị :

   - GV:  Đề kiểm tra (Phô tô)

   - HS:  Ôn bài.

III. Tiến trình dạy học :

 Ma trận kiểm tra

                  Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Các loại góc với đường tròn.

Nhận biết được các loại góc trong đường tròn

Nắm được đ/lí về số đo các góc với đường tròn để tính được sđ các góc đó

.

 

 

 

Số câu                           

Số điểm

Tỉ lệ

1 (1)

        1đ

10%                      

4(2a, 2b, 2c, 2d)

40%

 

 

5

5 đ

50%

2. Quỹ tích cung chứa góc, tứ giác nội tiếp.

 

 

Vận dụng kiến thức để chứng minh các tứ giác nội tiếp

Vận dụng kiến thức để chứng minh các tứ giác nội tiếp

 

Số câu            

Số điểm

Tỉ lệ

 

 

1(4a, 4b)

20%

1(2b)

10%

2

            3 đ

30%

3. Độ dài đường tròn, độ dài cung. Diện tích hình tròn, hình quạt.

 

Tính được độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn

 

 

 

Số câu            

Số điểm

Tỉ lệ

 

2 (3a, 3b)

20%

 

 

2

2 đ

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

6

60%

1

10%

1

10%

9

10 đ

100%

 

Đề bài

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 59 HÌNH 9

 

Bài 1. Nối 2 cột để được kết quả đúng

Góc BAC

Góc ở tâm

Góc BOC

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Góc QKN

Góc nội tiếp

Góc EIF

Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 2. Cho đường tròn tâm O, góc nội tiếp ADC có số đo bằng 600.  B là điểm bất kì trên cung nhỏ CD. Kẻ tiếp tiếp với đường tròn tại C như hình vẽ:

a.Tính số đo góc ABC?

b.Tính số đo góc AOC?

c.Tính số đo góc ACm?

 

Bài 3. Cho đường tròn (O, 3cm), cung MN có số đo bằng 1200.

a.Tính độ dài cung MN?

b.Tính diện tích hình quạt tròn MON?

Bài 4. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao AE, CF cắt nhau tại H.

a.Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp được.

b.Chứng minh tứ giác AEFC nội tiếp được.

c.Chứng minh OB vuông góc với EF.

 

 

 

Phương án chấm

Câu

Nội dung

Điểm

1

 

$\widehat{BOC}$ góc ở tâm

$\widehat{EIF}$ góc có đỉnh bên trong đường tròn

$\widehat{QKN}$ góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

$\widehat{BAC}$ góc nội tiếp

0.25

0.25

0.25

0.25

2

 

                            

 

a

$\widehat{ABC}=\frac{1}{2}s\overset\frown{AC}$   (góc nội tiếp)  

$\widehat{ADC}=\frac{1}{2}s\overset\frown{AC}$(góc nội tiếp)

$\Rightarrow \widehat{ABC}=\widehat{ADC}(=\frac{1}{2}s\overset\frown{AC})$

$\Rightarrow \widehat{ABC}={{60}^{0}}$

0.25

 

 

0.25

 

0.25

0.25

b

$\widehat{AOC}=s\overset\frown{AC}$(góc ở tâm)

Mà $\widehat{ADC}=\frac{1}{2}s\overset\frown{AC}$

$\Rightarrow s\overset\frown{AC}=2.\widehat{ADC}={{120}^{0}}$

$\Rightarrow \widehat{AOC}={{120}^{0}}$

0.25

0.25

0.25

0.25

c

$\widehat{ACm}=s\overset\frown{AC}$(góc tạo bởi tt và dây)

$\Rightarrow \widehat{ACm}=\widehat{ADC}={{60}^{0}}$

0.5

0.5

d

Xét $\vartriangle CAB$ có $\widehat{C}={{90}^{0}}$(chắn nửa đường tròn)

$\begin{array}{l}
 \Rightarrow \widehat {CBA} + \widehat {CAB} = {90^0}\\
 \Rightarrow \widehat {CBA} = {90^0} - \widehat {CAB}\\
 \Rightarrow \widehat {CBA} = {90^0} - {60^0} = {30^0}
\end{array}$

0.25

0.25

0.25

0.25

3

a

 Độ dài cung MaN là:   l = $\frac{\pi Rn}{180}=\frac{3,{{14.3.120}^{0}}}{{{180}^{0}}}$ = 6,28 (cm)

1.0

b

 Diện tích hình quạt là:    Squat =$\frac{\pi {{R}^{2}}n}{{{360}^{0}}}=\frac{3,{{14.3}^{2}}{{.120}^{0}}}{{{360}^{0}}}$ = 9, 42(cm2)

1.0

4

 

0.5

a

$\widehat{BEH}={{90}^{0}}$(gt)

$\widehat{BFH}={{90}^{0}}$(gt)

$\widehat{BEH}$ + $\widehat{BFH}$ = 1800 => tứ giác BEHF nội tiếp

0.25

0.25

0.25

b

$\widehat{\text{AF}C}={{90}^{0}}$(gt)

$\widehat{AEC}={{90}^{0}}$(gt)

Mà $\widehat{\text{AF}C}$ và $\widehat{AEC}$ cùng chắn cung AC một góc vuông

=> tứ giác AFEC nội tiếp đường tròn đường kính AC.

 

0.25

0.25

0.25

c

Qua B vẽ tiếp tuyến Bn với (O) $\Rightarrow $ Bn $\bot $OB (1)( t/c tiếp tuyến )

 Có $\widehat{nBA}$ = $\widehat{BAC}$ = $\widehat{BFE}$ 

=> Bn // EF

=> OB ^  EF 

0.25

0.25

0.25

0.25

Hoạt động 3: Giao việc về nhà (2 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Ôn tập kiến thức và các dạng bài tập của chương III
  • Làm lại bài kiểm tra.

Bài mới

  • Xem trước bài 1 chương IV: Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản