Giáo án hình học lớp 9 tiết 47: LUYỆN TẬP

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

 

Tiết 47:    LUYỆN TẬP

 

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, HS cần:

1.Kiến thức

- Vận dụng các quỹ tích cơ bản vào giải các bài toán quỹ tích khác, làm được các bài tập dạng cơ bản có liên quan.

2.Kỹ năng

  • Thành thạo kĩ năng vẽ cung chứa góc a. Kĩ năng trình bày bài toán quỹ tích.
  • Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực tính toán,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.

-  Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2.Nội dung:

Hoạt động 1: Khởi động – 10p

Mục tiêu: HS dựng được cung chứa góc cho trước trên một đoạn thẳng cho trước.

PP: Nêu vấn đề, trực quan. vấn đáp.

 

    

Phát biểu qũy tích cung chứa góc?

        Nếu $\widehat{AMB}={{90}^{0}}$ thì quỹ tích điểm M là gì?

        Dựng cung chứa góc 400 dựng trên đoạn BC = 6cm

Một học sinh lên bảng kiểm tra, lớp theo dõi nhận xét.

(HS: Dựng đường trung trực d của BC

Dựng $\widehat{CBx}={{40}^{0}}$ . Dựng $By\bot Bx$ cắt d tại O. Dựng cung BmC

tâm O, bán kính OC.

- Có 2 cung thỏa mãn )

 

 

 

 

Hoạt động 2: Luyện tập – 31p

 

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập 49, 50 sgk.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, giải quyết vấn đề.

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

   Bài 49: Dựng tam giác ABC biết BC = 6cm; $\angle $A = 400 , đường cao AH = 4cm

GV đưa đề bài và hình dựng tạm lên bảng phụ để hướng dẫn HS phân tích bài toán.

Giả sử đã dựng được $\Delta $ABC có BC=6cm $\widehat{A}={{40}^{0}}$; đường cao AH=4cm

Ta thấy cạnh AB dựng được ngay, đỉnh A phải thỏa mãn những điều kiện nào?

 

   ? Vậy điểm A phải nằm trên đường nào

  ? Nêu cách dựng $\Delta $ABC

 

Giáo viên tiến hành dựng hình tiếp trên hình HS đã vẽ khi kiểm tra bài cũ.

 

Lưu ý: Trong bài toán dựng hình có cho BC=a; $\widehat{A}=\alpha $ ta có thể nghĩ đến dựng cung chứa góc

 

 

 Gv treo bảng phụ ghi sẵn đề bài

Hướng dẫn học sinh vẽ hình theo đề bài

Gợi ý câu a

  ? Trong bài có yếu tố nào cố định? Yếu tố nào chuyển động

  ?$\widehat{AMB}$ bằng bao nhiêu?

  ? Có MI = 2MB, hãy xác định $\widehat{AIB}$

 

Gợi ý câu b:

  ? Điểm I có tính chất gì? Điểm I có quan hệ như thế nào với các điểm cố định

  Y/c hs trình bày phần thuận

- Gv vẽ hai cg AmB và Am’B.

( O’ là giao của hai đường trung trực của AB và AI)

Điểm I có thể chuyển động trên cả hai cung này được không?

Nếu M trùng A thì I ở vị trí nào?

- Gv: I không c/đ trên toàn bộ cung chứa góc 26034’ dựng trên đoạn AB. Khi M trùng A thì cát tuyến AM trở thành tiếp tuyến PAP’, suy ra I trùng P hoặc P’.

Phần đảo: Lấy điểm I’ bất kì thuộc cung PmB hoặc cung P’mB’. Nối AI’ cắt đường tròn đường kính AB tại M’. Nối M’B. Hãy chứng minh M’I’ = 2M’B. $\angle $AI’B bằng bao nhiêu? Hãy tìm tg của góc đó?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đỉnh A phải nhìn BC dưới một góc bằng 400 và A cách BC một khoảng bằng 4cm.

- A phải nằm trên cung chứa góc 400 vẽ trên BC và A phải nằm trên đường thẳng //BC, cách BC 4cm

 

 

Hs nêu cách dựng theo hướng dẫn của giáo viên.

Hs c/ m hình vừa dựng thỏa mãn y/c bài toán

 

        

 

 

Một học sinh đọc to đề bài

Học sinh vẽ hình vào vở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lần lượt đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của gv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài 49/sgk:

Cách dựng:

  • Dựng BC=6cm
  • Dựng cung chứa góc 400 dựng trên đoạn BC
  • Dựng đường thẳng xy//BC và cách BC một khoảng bằng 4 cm; xy cắt cg chứa góc ở điểm A
  • Nối AB; AC ta được $\Delta $ABC cần dựng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 50/ sgk

a) Phần thuận:

$\widehat{AMB}$= 900 (góc nt chắn nửa đường tròn)

Trong tam giác vuông BMI có

tgI = $\frac{MB}{MI}=\frac{1}{2}$$\Rightarrow $$\hat{I}$ = 26034’

Vậy $\widehat{AIB}$= 26034’ không đổi

AB cố định $\widehat{AIB}$=26034’ không đổi, Vậy I nằm trên hai cung chứa góc $\widehat{AIB}$= 26034’ dựng trên AB.

Giới hạn:

- Nếu M tiến đến B thì I tiến đến B

- Nếu M trùng A thì cát tuyến AM trở thành tiếp tuyến PAP’, khi đó I trùng P hoặc P’

b) Phần đảo

$\widehat{AIB}$= 26034’ vì I’ nằm trên cung chứa góc 26034’ vẽ trên AB.

       Trong tam giác vuông BM’I’ có tgI’ = tg26034’, hay $\frac{M'B}{M'I'}=\frac{1}{2}$

suy ra: M’I’ = 2M’B

c) Kết luận:

Vậy qũy tích các điểm I là hai cung PmB và P’mB chứa góc 26034’ dựng trên đoạn thẳng AB (PP’  AB tại A)

 

 

Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng – 3p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.

 

  • Xem lại các bài tập đã giải.
  • Làm tiếp các bài tập trong sách giáo khoa: 51sgk; 35; -sbt
  • Đọc trước bài 7 Tứ giác nội tiếp

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản