Giáo án hình học lớp 9 tiết 45: LUYỆN TẬP

 

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

 

Tiết 45:    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- HS vận dụng được định lí góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn để  giải các bài toán chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau và tính số đo góc.

- Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn để sử dụng đúng định lí.

2.Kỹ năng

  • Trau dồi thêm kĩ năng vẽ hình, nhận biết hình, phân tích đề bài, tư duy suy luận.
  • Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

- Bồi dưỡng tính chính xác, cẩn thận, trật tự lắng nghe, mong muốn vận dụng.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

 II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.

-  Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài)

3.Bài mới :

HỌAT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:  Khởi động -8p

Mục tiêu: HS phát biểu được và vận dụng định lý về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn làm bài tập.

PP: vấn đáp, thuyết trình

Nêu yêu cầu kiểm tra:

ND1: Phát biểu các định lý về góc có đỉnh ở bên trong, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

ND2 Làm bài tập 37 sgk.

 

 

Giáo viên nhận xét cho điểm.

Học sinh 1 phát biểu định lý

Học sinh 2 vẽ hình và chứng minh.

 

Bài tập 37 sgk

Chứng minh $\widehat{\text{ASC}}=\widehat{\text{MCA}}$

$\widehat{\text{ASC}}=\frac{1}{2}\left( s\overset\frown{\text{AB}}-s\overset\frown{MC} \right)$(định lý góc có đỉnh ở ngoài đường tròn)

$\begin{array}{l}
\widehat {{\rm{MCA}}} = \frac{1}{2}s\mathop {{\rm{AM}}}\limits^\frown  \\
 = \frac{1}{2}\left( {s\mathop {{\rm{AMC}}}\limits^\frown   - s\mathop {MC}\limits^\frown  } \right)
\end{array}$

 

AB = AC (gt)

$\Rightarrow \overset\frown{AB}=\overset\frown{AC}\Rightarrow \widehat{ASC}=\widehat{MCA}$

 

Hoạt động 2:  Luyện tập -34p

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau và tính số đo góc.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, giải quyết vấn đề.

Gv hướng dẫn hs phân tích tìm cách c/m

         ES=EM

             $\Uparrow $

  $\Delta ESM$ cân ti E

             $\Uparrow $

$\widehat{ESM}=\widehat{EMS}$? Vì sao?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv gọi 1 hs lên bảng vẽ hình

 

  ? Hãy nêu cách chứng minh bài toán này?

    Gv và lớp nhận xét

 

 

 

 

 

Bài 40/ SGK

 

 

GV yêu cầu HS đọc đề, làm toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bài 41/ SGK

-Gọi 1 HS đọc đề bài 41 SGK tr83

Yêu cầu 1 Hs lên bảng vẽ hình

 

Gv cho hoạt động nhóm làm câu a

 

 

Gv quan sát các nhóm làm bài

 

Gv chữa bài nhóm nhanh nhất

 

b) Cho  Â = 350, $\widehat{BSM}$ = 750

Hãy tính số đo các cung nhỏ CN và BM?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập:  Gv đưa đề bài lên bảng phụ

   Từ 1 điểm M ở bên ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MB; MC. Vẽ đường kính BOD. Hai đường thẳng CD và MB cắt nhau tại A. Chứng minh:

a) M là trung điểm của AB

b) MO//AD

 

GV hướng dẫn HS làm bài tập

 

Hs đọc đề, vẽ hình, viết GT,KL

 

 

 

(Hoạt động cá nhân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs vẽ hình, nêu cách chứng minh bài toán.

 

1 hs lên bảng trình bày bài giải

 

(Hoạt động cá nhân, cặp đôi)

 

 

Hs đọc đề, nêu GT,Kl

 

 

 

 

HS làm bài tập theo nhóm

Trìn bày kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: áp dụng bài 41 suy ra:

$\widehat{CMN}={{55}^{0}}$

mà $\widehat{CMN}=\frac{1}{2}s\overset\frown{\text{CN}}$

$\Rightarrow s\overset\frown{\text{CN}}={{110}^{0}};s\overset\frown{BM}={{40}^{0}}$

C2, Giải phương trình


Hs vẽ hình và c/m theo hướng

          MA=MB

                 $\Uparrow $

  MA=MC( vì MB=MC)

                 $\Uparrow $

    $\Delta MAC$cân tại M

                 $\Uparrow $

           $\widehat{A}=\widehat{{{C}_{1}}}$

                 $\Uparrow $

    $\widehat{A}=\widehat{{{C}_{2}}}$( vì $\widehat{{{C}_{1}}}=\widehat{{{C}_{2}}}$)

 

Bài 39/sgk:

GT

(O); đường kính

AB$\bot $CD

M$\in $$\overset\frown{BC}$nhỏ

ME là tiếp tuyến;

E$\in $AB

CM$\cap $AB={S}

KL:

ES=EM

Chứng minh:

Ta có, $\widehat{ESM}=\frac{1}{2}\left( s\overset\frown{\text{EM}}+s\overset\frown{CA} \right)$

( Góc có đỉnh ở bên trong đ.tròn)

$\widehat{EMS}$=$\frac{1}{2}$sđ$\overset\frown{CM}$( Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)

Ta có: $s\overset\frown{BM}+s\overset\frown{CA}=s\overset\frown{BM}+s\overset\frown{CB}=s\overset\frown{CM}$$\Rightarrow \widehat{ESM}=\widehat{EMS}$$\Rightarrow \Delta ESM$ cân tại E

SE=SM

 

 

Bài tập 40 SGK.

Vì BE là phân giác của BÂC

$\Rightarrow $ $\overset\frown{BE}=\overset\frown{EC}$.

Mà $\widehat{SAD}$ =$\frac{1}{2}$sđ$\overset\frown{AE}$

                =$\frac{1}{2}$sđ ($\overset\frown{BE}+\overset\frown{AB}$)

      $\widehat{SDA}$ = $\frac{1}{2}$sđ ($\overset\frown{CE}+\overset\frown{AB}$)

$\Rightarrow $$\widehat{SAD}$ = $\widehat{SDA}$

$\Rightarrow $ ΔSAD cân tại S

$\Rightarrow $ SA = SD

 

Bài 41:

       

 

 

 

 

 

 

 

$\begin{array}{l}
\hat A = \frac{{s\mathop {{\rm{CN}}}\limits^\frown   - s\mathop {BM}\limits^\frown  }}{2}\\
 \Rightarrow \widehat {BSM} = \frac{{s\mathop {{\rm{CN}}}\limits^\frown   + s\mathop {BM}\limits^\frown  }}{2}\\
 \Rightarrow \hat A + \widehat {BSM} = s\mathop {{\rm{CN}}}\limits^\frown  
\end{array}$

Mặt khác, $s\overset\frown{\text{CN}}=2\widehat{CMN}$

(Góc nội tiếp).

Vậy $\widehat{A}+\widehat{B}=2\widehat{CMN}$

 

Bài tập:

 

HS chép đề bài

 

                           

 

HĐ Tìm tòi, mở rộng -2p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

 Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Xem lại các bài đã học.
  • Làm bài tập sgk.

Bài mới

  • Đọc trước bài: “Cung chứa góc”.
  • Trả lời các ? trong sgk.
  • Mang đầy đủ dụng cụ: thước kẻ, compa, thước đo góc để thực hành dựng cung chứa góc..

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản