Giáo án hình học lớp 9 tiết 42:  GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

 

Tiết 42:    GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

 

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

- Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp.

- HS phân chia được các trường hợp để tiến hành chứng minh.

2.Kỹ năng

  • Vận dụng được định lí vào làm bài tập.
  • Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

- Phát huy trí lực, giáo dục tính quan sát của HS.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ

 II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.

  • - Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2.Bài mới :

Hoạt động 1: Khởi động

  ? Đọc tên các góc có trên hình

HS:     góc BOC: góc ở tâm chắn cung BC;

góc FDG : góc nội tiếp chắn cung FD

GV: Góc NMx không phải  là góc ở tâm và góc nội tiếp.Vậy góc NMx có tên là gì và có quan hệ gì với cung bị chắn? Chúng ta n/c bài mới

Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức

1. Khái niệm

- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Xác định được số đo cung bị chắn trong mỗi trường hợp.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

         

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

1 . Khái niệm về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Gv vẽ đường ttròn (O) và dây AB cố định. Đặt một que thẳng đi qua điểm A rồi quay que đó quanh A.

  ? Trên hình vẽ góc BAC là góc nào?

  ?  Nếu dây AC di chuyển đến C trùng A thì AC trở thành tiếp tuyến thì góc BAC có còn là góc nội tiếp nữa không? ( điểm C thuộc đường tròn)

Gv giới thiệu: Góc BAC lúc này người ta gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Ax và dây cung AB

Vậy góc như thế nào gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

Gv giới thiệu cung bị chắn

Gv cho hs đọc mục 1-sgk

 

Gv vẽ hình và giới thiệu:

Và nhấn mạnh về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung phải có đỉnh thuộc đường tròn.

  • Một cạnh là tiếp điểm
  • Cạnh kia chứa 1 dây cung của đường tròn

Củng cố bằng ?1 sgk

  Cho hs vẽ góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 2 trường hợp sau:

a) Biết dây AB (vẽ được 4 g)

b) Biết tia tiếp tuyến (có 3 trường hợp góc <900; góc =900; góc >900 )suy ra có vô số góc

   Yêu cầu học sinh làm ? 2 chỉ rõ cách tìm số đo mỗi cung

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? Từ đó em có nhận xét gì về liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cg bị chắn

 

Nhận xét:

Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. Đó là nội dung định lý

Không còn là góc nội tiếp nữa

 

HS hoạt động cá nhân

 

 

Học sinh quan sát hình 22 sgk đọc hai nội dung ở mục 1 để hiểu kĩ hơn về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

 

 

Hs nghe, ghi nhớ kiến thức

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh trả lời miệng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba học sinh lên bảng thực hiện

Học sinh 1 chứng minh TH 1

 

 

 

 

Học sinh 2 chứng minh TH 2

 

             

 

Học sinh 3 chứng minh TH 3

 

 

 

 

 

      Là góc có đỉnh nằm trên đường tròn một cạnh là tia tiếp tuyến, cạnh còn lại chứa một dây cung của đường tròn.

 

 

 

$\widehat{\text{BAx}}$, $\widehat{\text{BAy}}$ là các góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

$\widehat{\text{BAx}}$có cung bị chắn là cung nhỏ AB.

$\widehat{\text{BAy}}$ có cung bị chắn là cung lớn AB

 

 

 

 

 

 

?1. Các góc ở hình 23, 24, 25, 26 đều không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 

 

 

 

 

 

? 2.

Hình 1:

sđ cung AB = 600 vì Ax là tia tiếp tuyến của (O) $\Rightarrow $$\widehat{\text{OAx}}$ = 900 mà $\widehat{\text{BAx}}$= 300 (gt) nên $\widehat{\text{BAO}}$ = 600

Mà $\Delta $OAB cân do

OA = OB = R nên $\Delta $OAB là tam giác đều $\Rightarrow $$\widehat{\text{AOB}}$ = 600 nên sđ cungAB = 600

 

Hình 2:

sđ cungAB = 1800 vì Ax là tia tiếp tuyến của (O),

$\Rightarrow $$\widehat{\text{OAx}}$ = 900

mà $\widehat{\text{BAx}}$= 900 (gt)

$\Rightarrow $A, O, B thẳng hàng 

$\Rightarrow $AB là đường kính hay

 sđ$\overset\frown{\text{AB}}$ = 1800

 

 

Hình 3:

Kéo dài tia AO cắt (O) tại A’  $\Rightarrow $sđ $\overset\frown{\text{AA }\!\!'\!\!\text{ }}$ = 1800 và 

$\widehat{\text{AA }\!\!'\!\!\text{ x}}$= 900  $\Rightarrow $$\widehat{\text{A }\!\!'\!\!\text{ AB}}$ = 300

$\Rightarrow $sđ $\overset\frown{\text{A }\!\!'\!\!\text{ B}}$ = 600 (đl góc nt)

Vậy

sđ$\overset\frown{\text{AB}}$lớn = sđ$\overset\frown{\text{AA }\!\!'\!\!\text{ }}$ + sđ$\overset\frown{\text{A }\!\!'\!\!\text{ B}}$

                =1800 + 600 = 2400

 

 

 

2. Định lý – Hệ quả

- Mục tiêu: HS phát biểu được định lí, phân chia được thành 3 trường hợp và chứng minh được từng trường hợp, HS nêu được hệ quả của định lí.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, hoạt động nhóm.

Gv cho hs nêu định lý

Qua ?2 ta có thể chia định lý thành mấy trường hợp?

Yêu cầu học sinh tự chứng minh? 3

So sánh số đo của $\widehat{\text{BAx}}$ và $\widehat{\text{ACB}}$ với số đo của cung AmB qua kết quả của ?3 ta rút ra nhận xét gì?

 

Đó chính là hệ quả trong SGK

Một học sinh đọc định lý sách giáo khoa.

Ta chia thành 3 trường hợp

    Học sinh hoạt động nhóm để chứng minh ba trường hợp trên dựa theo ?2

Một học sinh trả lời ?3.

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Định lý SGK.

  1. Tâm đường tròn nằm trên cạnh chứa dây của góc.
  2. Tâm đường tròn nằm trong góc.
  3. Tâm đường tròn nằm ngoài góc.

?3: $\widehat{\text{BAx}}$ = $\frac{1}{2}$ sđ $\overset\frown{\text{AmB}}$

$\widehat{\text{ACB}}$= $\frac{1}{2}$ sđ $\overset\frown{\text{AmB}}'$

$\widehat{\text{BAx}}$ = $\widehat{\text{ACB}}$

Hệ quả: SGK

 

Hoạt động 3,4: Luyện tập, vận dụng

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập 27 sgk..

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận bài 27- SGK

HS: Ta có: tam giác APO cân tại O nên

                $\widehat{APO}=\widehat{PAO}$(*)

                 $\widehat{PAO}$ là góc nội tiếp chắn cung PB (1)

                $\widehat{PBT}$   là góc tạo bởi tia tiếp tuyến chắn cung PB (2)

             Từ (1) và (2) suy ra: $\widehat{PAO}=\widehat{PBT}$(**)

             Từ (*) và (**) suy ra: $\widehat{APO}=\widehat{PBT}$

    GV: chốt lại nội dung

 

Hoạt động 5:  Tìm tòi, mở rộng

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.

 

   + Cần nắm vững nội dung cả hai định lý thuận và đảo, hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

   + Làm bài tập 28, 29, 30, 31 sgk.

- Chuẩn bị tiết luyện tập.   

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản