Giáo án hình học lớp 9 tiết 32:  TRẢ BÀI HỌC KÌ I

Ngày soạn:……………

Ngày dạy:…………….

 

                                                                   Tiết 32:     TRẢ BÀI HỌC KÌ I

A) Mục tiêu:

- Đánh giá, nhận xét tình hình làm bài của hs. Từ đó đánh giá mức độ nhận thức của học sinh.

- Chữa những lỗi sai sót mà hs mắc phải khi làm bài.

-  Học sinh nhận ra được những lỗi sai để rút kinh nghiệm cho bản thân

B. Chuẩn bị của gv và hs:

  GV: - Đề kiểm tra,đáp án

  HS : -Ôn tập ,dụng cụ học tập

C.Tiến trình dạy -  học

1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới :                     

 a.Nhận xét :

 GV nhận xét bàI kiểm tra;số lượng khá;giỏi ;tb:

Giỏi: …

Khá: …

TB:  ….

Yếu :…

 b.Chữa bài ;

- Gv chỉ ra những lỗi sai mà HS mắc phải

c. Trả bài cho HS

- So sánh bài làm với đáp án.

- Lấy điểm

 

4.Củng cố

-  Thu bài kiểm tra lại

5.Hướng dẫn về nhà

-Ôn tập c1 và c2

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản