Giáo án hình học lớp 9 tiết 29: LUYỆN TẬP

Ngày soạn:       / 12 / 2016

Ngày dạy:       /   12  / 2016

                                                                        TIẾT 29:   LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS tiếp tục được củng cố và khắc sâu các kiến thức về tiếp tuyến của đường tròn. Biết vận dụng đlý DHNB tiếp tuyến và t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau.

2. Kỹ năng: HS được rèn luyện kỹ năng vẽ hình, p/tích bài toán & trình bày lời giải.

3. Thái độ:  Nghiêm túc chú ý học tập

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán,  - Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.  - Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp. - Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ

II. Chuẩn bị:

- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm.

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài. – HS: Ôn tập các Kiến thức về tiếp tuyến

III. Phương tiện và đồ dùng dạy học

  • Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức.

2. Bài học

Hoạt động củaGV

Hoạt động củaHS

Nội dung

Hoạt động 1: Kiểm tra + Chữa bài tập – 12p

Mục đích: HS vận dụng thành thạo kiến thức về tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau để giải toán

PP: Vấn đáp, thuyết trình

GV nêu yêu cầu kiểm tra: + Chữa bài 31aSGK

 

GV yêu cầu HS hoạt động các nhân.

 

 

 

 

GV nhận xét, cho điểm.

 

 

b. Tìm các hệ thức tương tự?

1 HS lên bảng kiểm tra

+ Chữa bài 31a SGK

 Ta có: AB + AC – BC

= AD + DB + AF + FC – (BE + EC)

= (AD + AF) + (BD – BE) + (CF – CE)

Lại có:

AD = AF;BD = BE;

CF = CE (t/c 2 tt cắt nhau)

$\Rightarrow $AB + AC – BC = 2AD

HS lớp nhận xét, chữa bài

 

HS:

2BE = BA + BC – AC

2CF = CA + CB – AB 

1. Bài 31(SGK)

Giải:

a. Ta có:

AB + AC – BC

= AD + DB + AF + FC – (BE + EC)

= (AD + AF) + (BD – BE) + (CF – CE)

Lại có:

AD = AF; BD = BE;

CF = CE (t/c 2 tt cắt nhau)

$\Rightarrow $AB + AC – BC = 2AD

 

b.

2BE = BA + BC – AC

2CF = CA + CB – AB 

Hoạt động 2: Luyện tập – 30p

- Mục tiêu: HS biết phân tích hướng giải bài toán (Sơ đồ cây), Hs được rèn kĩ năng chứng minh, tính được độ dài đoạn thẳng.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, quan sát.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.

GV yêu cầu HS làm bài 55 SBT

GV yêu cầu HS vẽ hình

GV gọi 1 HS đứng tại chỗ nêu GT, KL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Hãy nêu CT tính chu vi DADE ?

GV: Từ hình vẽ em hãy cho biết DE bằng tổng độ dài những đoạn nào?

GV: Có nhận xét gì về DM và DB; ME và EC? Vì sao?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Từ hình vẽ em hãy cho biết $\widehat{DOE}$ bằng tổng số đo của những góc nào?

GV: Ta có thể tính $\widehat{DOM}$ và $\widehat{MOE}$ theo góc nào? Vì sao?

 

 

 

 

 

 

GV: Từ đó hãy tính $\widehat{DOE}$?

 

 

 

 

 

GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS

1 HS đọc to đề bài

 

HS vẽ hình vào vở

HS:

GT

Cho (O; 2cm)

AB, AC: tiếp tuyến

(B, C là tiếp điểm)

AB $\bot $ AC

M thuộc cung nhỏ BC

Tt tại M cắt AB, AC tại D, E

KL

a. tg ABOC là hình gì? Vì sao?

b. $C{{V}_{ADE}}$= ?

c. $\widehat{DOE}=?$

HS: Vì AB, AC là tiếp tuyến của (O)

$\Rightarrow $AB $\bot $OB và AC $\bot $ OC

$\Rightarrow $$\widehat{ABO}={{90}^{0}}$ và $\widehat{ACO}={{90}^{0}}$

+ Xét tg ABOC có:

$\widehat{ABO}={{90}^{0}}$

$\widehat{ACO}={{90}^{0}}$

$\widehat{BAC}={{90}^{0}}$(vì AB $\bot $ AC)

$\Rightarrow $tg ABOC là hcn

Lại có OB = OC

$\Rightarrow $ ABOC là hình vuông

HS lớp nhận xét, chữa bài

HS:

$C{{V}_{ADE}}$ = AD + DE + AE

 

HS: DE = DM + ME

 

HS: vì tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại B tại D

$\Rightarrow $ DM = DB

vì tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại C tại E

$\Rightarrow $ EM = EC

HS:

$C{{V}_{ADE}}$ = AD + DE + AE

$C{{V}_{ADE}}$ = AD + DM + ME + AE

$\Rightarrow $$C{{V}_{ADE}}$ = AD + DB + AE + EC

= AB + AC = 2AB

Lại có: AB = OB = 2cm(vì ABOC là hình vuông)

$\Rightarrow $$C{{V}_{ADE}}$ = 2.2 = 4 cm

HS: $\widehat{DOE}=\widehat{DOM}+\widehat{MOE}$

 

 

HS: Ta có OD là tia phân giác của $\widehat{BOM}$(t/c 2 tt cắt nhau)

$\Rightarrow $$\widehat{DOM}$ = $\frac{\widehat{BOM}}{2}$

Tương tự $\widehat{MOE}$ = $\frac{\widehat{COM}}{2}$

HS:

$\widehat{DOE}$ = $\frac{\widehat{BOM}}{2}$ + $\frac{\widehat{COM}}{2}$

$\Rightarrow $$\widehat{DOE}$ = $\frac{1}{2}(\widehat{BOM}+\widehat{COM})$

$\Rightarrow $$\widehat{DOE}$ = $\frac{1}{2}\widehat{BOC}$

$\Rightarrow $$\widehat{DOE}$ = $\frac{1}{2}\cdot {{90}^{0}}={{45}^{0}}$

HS lớp nhận xét, chữa bài

2. Bài 55 (SBT)

Giải:

a) Vì AB, AC là tiếp tuyến của (O)

$\Rightarrow $AB $\bot $OB và AC $\bot $ OC

$\Rightarrow $$\widehat{ABO}={{90}^{0}}$ và $\widehat{ACO}={{90}^{0}}$

+ Xét tg ABOC có:

$\widehat{ABO}={{90}^{0}}$

$\widehat{ACO}={{90}^{0}}$

$\widehat{BAC}={{90}^{0}}$(vì AB $\bot $ AC)

$\Rightarrow $tg ABOC là hcn

Lại có OB = OC

$\Rightarrow $ ABOC là hình vuông

b) Ta có:

$C{{V}_{ADE}}$ = AD + DE + AE

$C{{V}_{ADE}}$ = AD + DM + ME + AE

$\Rightarrow $$C{{V}_{ADE}}$ = AD + DB + AE + EC

= AB + AC = 2AB

Lại có: AB = OB = 2cm(vì ABOC là hình vuông)

$\Rightarrow $$C{{V}_{ADE}}$ = 2.2 = 4 cm

c. $\widehat{DOE}=\widehat{DOM}+\widehat{MOE}$

Lại có: OD là tia phân giác của $\widehat{BOM}$(t/c 2 tt cắt nhau)

$\Rightarrow $$\widehat{DOM}$ = $\frac{\widehat{BOM}}{2}$

Tương tự $\widehat{MOE}$ = $\frac{\widehat{COM}}{2}$

$\Rightarrow $$\widehat{DOE}$ = $\frac{\widehat{BOM}}{2}$ + $\frac{\widehat{COM}}{2}$

$\Rightarrow $$\widehat{DOE}$ = $\frac{1}{2}(\widehat{BOM}+\widehat{COM})$

$\Rightarrow $$\widehat{DOE}$ = $\frac{1}{2}\widehat{BOC}$

$\Rightarrow $$\widehat{DOE}$ = $\frac{1}{2}\cdot {{90}^{0}}={{45}^{0}}$

 

 

Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng – 3p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Phương pháp và kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực, kĩ thuật KWL.

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

- Nắm vững các định lý về tiếp tuyến của đường tròn.

- BTVN: 56, 58, 84, 88 (SBT)

- Chuẩn bị bài mới: Vị trí tương đối của hai đường tròn..

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản