Giáo án hình học lớp 9 tiết 16: ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp)

Ngày soạn: 16/10/2018

Ngày dạy:……………

Tiết 16: ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp)

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

-. HS hệ thống hóa các kiến thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Giải được các bài tập có liên quan đến hệ thức l­ượng trong tam giác vuông.

2.Kỹ năng

  • Luyện kĩ năng dựng góc a khi biết một tỉ số l­ượng giác của nó
  • Có kĩ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao, chiều rộng của vật thể trong thực tế
  • Liên hệ được với thực tế.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập, chú ý lắng nghe.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke.

- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và đọc trước bài

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định (1 phút)                

2.Kiểm tra bài cũ (Thông qua)

3.Bài mới :

 

Hoạt động của Gv

Hoạt động của Hs

Ghi bảng

 

Hoạt động 1: Khởi động ( 9 phút)

- Mục tiêu: HS tạo được hứng thú học tập thông qua trò chơi.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

 

Gv chia lớp thành 2 đội và cho Hs chơi trò chơi “Tiếp sức”, lần lượt từng thành viên trong đội sẽ lên viết 1 dòng lời giải của bài toán và chạy về chuyền phấn cho người tiếp theo

(người sau có thể sửa bài cho người trước)

Đội nào hoàn thành bài xong trước và chính xác là đội chiến thắng sẽ nhận được phần quà

Đội 1: Cho cos$\alpha $ = 0,8. Tính sin$\alpha $, tan$\alpha $, cot$\alpha $

Đội 2: Cho sin$\beta $ = 0,8. Tính cos$\beta $, tan$\beta $, cot$\beta $

Gv cùng Hs chữa bài

Gv hỏi đội thắng cuộc

? Có cách nào khác để tính Cot$\alpha $, Cot$\beta $?

? Em có nhận xét gì về góc $\alpha $ và $\beta $?

Gv chốt kiến thức

 

 

 

Hs cùng chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS sử dụng 1 trong 2 cách

C1: $\text{cos}\alpha \text{=0,8}\Rightarrow \alpha \text{=36,869}{{\text{8}}^{0}}$

Từ đó tính bằng máy tính ra sin, tan, cot

C2: sử dụng công thức

${{\sin }^{2}}\alpha +c\text{o}{{\text{s}}^{\text{2}}}\alpha =1$

 

 

 

 

 

Đội 1

Sin$\alpha $ = 0,6

Tan$\alpha $ = $\frac{3}{4}$

Cot$\alpha $ = $\frac{4}{3}$

 

 

 

Đội 2

 

Cos$\beta $ = 0,6

Tan$\beta $ = $\frac{4}{3}$

Cot$\beta $ = $\frac{3}{4}$

 

Hoạt động 2: Luyện tập ( 34 phút)

- Mục tiêu: HS vận dụn kiến thức làm bài tập.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

 

Gv gọi HS đọc đề bài 40 SGK

Gv mô phỏng hình vẽ lên bảng phụ

? Với dạng toán này ta có thể áp dụng kiến thức nào để giải?

 

GV yêu cầu Hs HĐ cặp đôi  làm bài trong 6 phút

(1 nhóm làm vào bảng phụ)

 

Gv chữa bài trên bảng phụ, thu bài của 3 nhóm yêu cầu 3 nhóm khác chấm

 

Gv chốt: Như vậy, nhờ ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn ta có thể xác định  được  chiều cao của vật mà không cần lên điểm cao nhất của nó

 

 

Gv gọi HS đọc đề bài 38 SGK

Gv mô phỏng hình vẽ lên bảng phụ

 

 

? Với bài toán này ta có thể tính đoạn AB ntn?

 

 

GV yêu cầu Hs HĐN  làm bài trong 7 phút

 

Gv chữa bài nhóm nhanh nhất, yêu cầu các nhóm chấm chéo bài nhau

 

Gv chốt: Như vậy, cũng nhờ ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn ta có thể xác định  được  k/cách của hai vật (hai điểm), trong đó ít nhất 1 điểm khó tới được

 

 

 

 

 

- GV cho HS làm bài 36 SGK

?Nêu yêu cầu bài toán?

 

 

Gv treo bảng phụ vẽ sẵn hình bài 36

? Em có nhận xét gì về tam giác ABC?

 

 

? Để tính độ dài 1 cạnh trong tam giác ABC cần phải thêm yếu tố nào?

 

Gv yêu cầu Hs hoạt động nhóm bốn làm bài trong 5 phút  (nhóm lẻ làm phần a, nhóm chẵn làm phần b)

 

 

Gv chữa bài 2 nhóm nhanh nhất và yêu cầu các nhóm còn lại chấm chéo bài nhau

 

 

Gv chốt kiến thức: Để tính cạnh, góc còn lại của tam giác thường ta cần kẻ thêm đường vuông góc để đưa về giải tam giác vuông

 

 

Hs đọc đề bài toán

 

 

Hs quan sát hình vẽ và trả lời

 

 

 

- Hs thảo luận nhóm làm bài

 

 

 

Hs cùng Gv chữa bài (Chấm chéo bài)

Các nhóm còn lại tự rút kinh nghiệm

 

Hs chú ý lắng nghe và chữa đúng bài vào vở

 

 

 

Hs đọc đề bài toán

 

 

 

Hs quan sát hình vẽ và trả lời

 

 

 

 

- Hs hoạt động nhóm làm bài

 

 

 

 

Hs cùng Gv chữa bài (Chấm chéo bài)

 

 

 

Hs chú ý lắng nghe và ghi bài

 

 

 

 

 

Hs nêu yêu cầu bài toán

 

 

 

 

Hs quan sát hình vẽ và trả lời.

Tam giác ABC là tam giác thường

Cần vẽ đường cao để tạo tam giác vuông.

 

 

 

- Hs hoạt động nhóm làm bài

 

 

 

 

Hs cùng Gv chữa bài (Chấm chéo bài)

 

 

 

Hs chú ý lắng nghe và ghi bài

 

Dạng 1: Bài toán thực tế  (22 phút)

 

Bài 40

 

Tứ giác ABED là hcn

=> AB = ED = 30 (m)  

      AD = BE = 1,7 (m)           

Xét DABC vuông tại A có

          AC = AB. Tan B

                 = 30. tan 350 

                 = 30. 0,7     =  21 (m)                                       

Mà CD = AC + AD  = 21 + 1,7 

=  22,7(m)                                      

 

 

 

 

 

Bài 38

 

 

Ta có IB là cạnh góc vuông của ΔvIBK nên IB = IK .tg( 500+150)

                       = IB tg 600

                       = 380 .tg 650

                       $\approx $ 814,9 (m)

Ta lại có IA là cạnh góc vuông của ΔvIAK nên IA = IK tg 500

                                     = 380 .tg 500

                                     $\approx $ 452,9 (m)

Vậy khoảng cách giữa 2 chiếc thuyền là AB = IB – IA

                      $\approx $814,9 -452,9

                      $\approx $36,2 (m)

 

Dạng 2: Bài toán có hình vẽ sẵn

(12 phút)

Bài 36

H.a:

           

Vì AH $\bot $ BC tại H và BH < HC. Nên cạnh cần tìm là cạnh AC   

Xét ΔABH vuông tại H có

$\begin{align}

  & Tan{{45}^{0}}=\frac{AH}{BH} \\

 & \Rightarrow AH=BH.\tan {{45}^{0}}=20 \\

\end{align}$

Áp dụng ĐL Pytago vào ΔACH vuông tại H ta có

       AC = $\sqrt {A{H^2} + C{H^2}} $

=$\sqrt {{{20}^2} + {{21}^2}}  = \sqrt {841}  = 29$

 H.b:

      

Vì AH $\bot $ BC tại H và BH > HC. Nên cạnh cần tìm là cạnh AB   

Xét ΔABH vuông tại H có

 

 

Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng.  ( 1 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà

.

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Học bài, nắm chắc các hệ thức và tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông
  • Làm bài tập 39, 42 SGK

Bài mới

  • Chuẩn bị máy tính bỏ túi. Giờ sau kiểm tra chương I
         

 

Phần bổ sung:

Nhắc lại dạng toán dựng góc:

Bài tập 1 Dựng góc nhọn $\alpha $ biết : a) sin$\alpha $ = 0,25     b) tan $\alpha $= 1

 

a)

Dựng $\widehat{xOy}$=900

- Trên  Ay dựng điểm B sao cho AB = 1

- Dựng (B;4cm) cắt Ax tại C.

- Lúc đó $\alpha $=$\widehat{ACB}$ là góc cần dựng.

 

b)

Dựng ΔvABC với AB =1; AC =1

- Lúc đó đó $\alpha $=$\widehat{ACB}$ là góc cần dựng 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản