Giáo án hình học lớp 9 tiết 12: LUYỆN TẬP

 

Ngày soạn: 4.10.2018

Ngày dạy:……………

       Tiết 12:    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Hs tiếp tục được hệ thống các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

- HS tính được các yếu tố trong tam giác khi biết hai yếu tố, đặc biệt là trong tam giác vuông

-Vận dụng được kiến thức làm bài tập.

2. Kỹ năng

- Liên hệ được với thực tế.

3. Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập, chú ý lắng nghe.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

      II. Chuẩn bị:

- Gv : Phấn mầu, thước thẳng, êke.

- Hs: Đồ dùng học tập, học bài, máy tính bỏ túi

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định (1 phút)                

2. Nội dung

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

A -  Khởi động – 5p

- Mục tiêu: HS nhắc lại kiến thức đã học qua bảng phụ.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

   Cho tam giác MNP vuông tại P hãy viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc.

     Một HS lên bảng vẽ hình sau góc viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

VD: NP = sinM. MN

= cosN. MN

B - Hoạt động luyện tập – 37p

- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức giải một số bài tập có liên quan.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

* Hoạt động 1: chữa bài 32/89(Đưa đề bài và hình vẽ lên bảng phụ).

* Hoạt động cá nhân

 NV 1: Chiều rộng của khúc sông biểu thị bằng đoạn nào?

 NV 2: Đường đi của thuyền biểu thị bằng đoạn nào?

NV 3:Nêu cách tính quãng đường đi của thuyền trong 5 phút (AC) từ đó tính AB.

GV nhận xét và chữa bài làm của hs.

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động 2: Gv treo bảng phụ ghi đề bài

* Hoạt động cặp đôi:   NV1:Tam giác đó là tam giác gì?

NV 2: Góc nhỏ nhất của tam giác là góc nào?

NV 3:Làm như thế nào để tính được góc BAC?

Gọi HS đứng tại chỗ trả lời.

 

 

 

* Hoạt động 3: làm bài 53/SBT

Cho HS làm bài tập sau:

      $\Delta $ABC vuông tại A có AB=21cm, $\overset{\wedge }{\mathop{C}}\,$=400. Hãy tính độ dài AC, BC, phân giác BD.

* Hoạt động cá nhân: chia lớp thành 4 nhóm: Muốn tính AC, BC ta dựa vào tam giác vuông nào?

Hoạt động nhóm:Chia lớp thành 4 nhóm

 

 

NV :  tính AC và BC

    Gọi HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

  GV nhận xét và sửa sai.

 

* Hoạt động cá nhân: Muốn tính BD ta làm như thế nào?

 Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời.

 

* Hoạt động 4:Cho HS làm bài tập 58/SBT

 

Yêu cầu học vẽ lại hình vẽ

 * Đàm thoại:  ? Muốn tính được AB ta sử dụng tỉ số lượng giác nào? Vì sao?

Gọi một HS lên bảng trình bày

Gọi HS nhận xét

GV nhận xét và sửa sai.

 

 

 

 

 

Hs : Chiều rộng khúc sông biểu thị bằng đoạn BC.

 

Đường đi của Thuyền biểu thị bằng đoạn AC.

 

 

 

Một hs lên bảng giải . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS đọc yêu cầu của bài tập

 

 HS: Tam giác cân vì hai cạnh bằng nhau.

HS: Là góc đối diện với cạnh nhỏ nhất (cạnh 4cm)

Kẻ thêm đường cao AH rồi tính góc B suy ra góc A.

HS đứng tại cho trả lời.

 

 

 

 

 

HS đọc yêu cầu của bài tập rồi vẽ hình vào vở của mình

 

 

 

Ta dựa vào tam giác vuông ABC

 

 

 

 

 

-Hai HS lên bảng tính AC và BC

 

- HS nhận xét bài làm của bạn

 

Dựa vào tam giác vuông ABD

HS đứng tại chỗ trả lời.

 

 

 

 

 

- Ta sử dụng tan hoặc cotan vì bài toán cho độ dài cạnh góc vuông và độ lớn của góc nhọn.

Một HS lên bảng trình bày, HS  cả lớp làm vào vở của mình

HS nhận xét bài làm của bạn

 


Bài 32,tr89,sgk.

BC Chiều rộng khúc sông

AC: Quãng đường đi của Thuyền

$\widehat{AC\text{x}}$ là góc tạo bởi đường đi của Thuyền và bờ sông

Vtg=2km/h; td=5 phút=$\frac{1}{{12}}h$

? Chiều rộng khúc sông

Giải:

Quãng đường Thuyền đi là:

AC=2.$\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$km$\approx $167(m)

Xét $\Delta $ABC có $\widehat{A}=\widehat{\text{ACx}}={{70}^{0}}$

AC$\approx $167

$\Rightarrow BC=AC.\sin A$

             $=167.\sin {{70}^{0}}\approx 157(m)$

Bài 52/113 SBT):

Giải :

  

Góc nhỏ nhất là $\widehat{\text{BAC}}$.

  $\Delta $ABC cân tại A. Kẻ đường cao AH.

 Trong $\Delta $AHB ($\widehat{H}$=900) có:

cosB$=\frac{BH}{AB}$$=\frac{2}{6}$ 

 $\approx $cos70032’

$\Rightarrow $$\widehat{B}$$\approx $70032’

   Trong $\Delta $ABC cân tại A có: $\text{ }\widehat{\text{B}}\text{= }\widehat{\text{C}}$$\approx $70032’$\Rightarrow $$\widehat{A}$$\approx $38056’

Bài 53/96 SBT.

Giải

 

 

Trong  $\Delta $ABC  ($\widehat{A}={{90}^{0}}$)

 Ta có :

$AC=AB.\text{ }CotC$

=21.cot400$\approx $25,027(cm)

$AB=BC.sinC$

$\Rightarrow $BC=$\frac{AB}{\sin C}$=$\frac{21}{\sin {{40}^{0}}}$

 BC $\approx $32,670(cm)

Trong $\Delta $ADB ($\overset{\wedge }{\mathop{A}}\,$=900) có: AB=BD.cosABD

$\Rightarrow $BD=$\frac{AB}{c\text{os}ABD}$=$\frac{21}{c\text{os}{{25}^{0}}}$

          $\approx $23,171(cm)

 

 

 

 

 

Bài 58/SBT:

 

 

Trong $\Delta $PAB($\overset{\wedge }{\mathop{B}}\,$=900) có : $AB=PB.tanP$

= 45.tan250

$\approx $20,984(m)

 

Vậy vách đá có độ cao là 20,984m.

C: Tìm tòi mở rộng  ( 2 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

Học lại nội dung của định lý .

+ Để giải tam giác thường ta đưa về tam giác vuông để giải ta làm thế nào ?

+ Để giải tam giác vuông ta cần biết các yếu tố nào,trong đố yếu tố về cạnh như thế nào ?

   + Làm các bài tập 60,62,61,69,70 / SBT

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Ôn lại các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn, quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau..

Bài mới

  • Đọc trước bài thức hành: Ứng dụng thực tế các TSLG của góc nhọn
  • Chuẩn bị giác kế, êke để giờ sau thực hành ngoài trời

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản