Giáo án hình học lớp 9 tiết 11: LUYỆN TẬP

 

Ngày soạn: 4.10.2018

Ngày dạy:……………

       Tiết 11:    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

-. Hs nhắc lại được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông.

2.Kỹ năng

  • Bước đầu vận dụng được kiến thức giải một số bài tập liên quan.
  • Hs thấy được việc ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải 1 số bài toán thực tế.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập, chú ý lắng nghe.

- Rèn tính cẩn thận, rõ ràng trong quá trình làm bài

4. Định hướng năng lực, phẩm chất.

- Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

      II. Chuẩn bị:

- Gv : Phấn mầu, thước thẳng, êke.

- Hs: Đồ dùng học tập, học bài, máy tính bỏ túi

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định (1 phút)                

2. Bài cũ:

Hoạt động của Gv

Hoạt động của Hs

Ghi bảng

A: Khởi động  (6 phút)

- Mục tiêu: HS nhắc lại kiến thức đã học qua bảng phụ.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

HS 1: Cho tam giác ABC vuông tại A hãy viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc.

HS 2: Thế nào là giải tam giác vuông

         Chữa bài 28-sgk

HDG:

$\tan \text{ }\alpha =\frac{7}{4}=1,75$ $\Rightarrow \alpha =60,{{26}^{0}}\approx {{60}^{0}}15'$

            GV nhận xét và ghi điểm.

ĐVD: Để củng cố những kiến thức tiết học trước đã học, thầy trò chúng ta cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

B - Hoạt động luyện tập – 36 phút

- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức giải một số bài tập có liên quan.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

 

Hoạt động 1:

* Hoạt động cá nhân: Cho HS làm bài 29

NV1: Bài toán cho ta biết gì ?

 

NV2: Khi tìm góc nhọn $\alpha $  mà biết một cạnh góc vuông và cạnh huyền thì ta sử dụng tỉ số lượng giác nào ?

Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời

 

* Hoạt động 2: Cho HS làm bài 30/89

Hoạt động cặp đôi: Muốn tính đường cao AN ; ta phải làm điều gì?

Cụ thể : kẻ BK vuông góc với AC 

 

* Hoạt động  cá nhân

NV 1: Hãy tính BK

NV 2: Tính BA dựa vào tam giác vuông nào ? Cách tính ?

 

 

 

 

 

NV3: Từ đó hãy nêu cách tính AN; AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động 3: GV treo bảng phụ vẽ hình bài 31

* Hoạt động cá nhân: Đàm thoại

? bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

? Hãy tính AB

? Em sử dụng tính chất gì để tính?

 

? Muốn tính góc ADC ta có  thể sử dụng các hệ thức đã học không? Vì sao?

 

* Hoạt động cặp đôi:

? Hãy suy nghĩ cách tạo ra tam giác vuông?

? Muốn tính góc ADC trước tiên ta tính điều gì?

  Gọi một HS lên bảng làm bài

 

+Gọi HS nhận xét bài làm

+GV nhận xét và sửa sai.

 HS đọc đề

Độ dài một cạnh góc vuông và cạnh huyền

Ta sử dụng tỉ số lượng giác sin hoặc cosin.

 

HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

 

 

 

 

     HS đọc đề, nêu GT, KL của bài toán

 

 

HS: ta phải tính AB (hoặc AC) $\to $ta phải tạo ra tam giác vuông chứa AB (hoặc AC)

 

HS nêu cách tính

    HS trả lời miệng các câu hỏi của gv để hoàn thành bài toán

 

 

HS đứng tại chỗ tính độ dài AN và AC

$AN=AB.sinABN$

 

 

$AC=\frac{AN}{SinC}$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS đọc đề bài, vẽ hình và nghiên cứu hướng giải

 

 HS: Sử dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

 

Ta không thể áp dụng các hệ thức đã học vì tam giác ACD không phải là tam giác vuông.

- Kẻ AE vuông góc với CD

- Trước tiên ta tìm độ dài AE

 

HS cả lớp làm bài vào vở, một HS lên bảng làm bài.

HS nhận xét bài làm của bạn


Bài 29/89

Ta có $\Delta ABC$ vuông tại A

 

cos$\alpha $$=\frac{AB}{BC}$$=\frac{250}{320}$$\approx $0,781

$\approx $cos38037’ $\Rightarrow $$\alpha $$\approx $38037’

 

Bài 30/89: Kẻ BK$\bot $AC (K$\in $AC)

Trong tam giác vuông BKC có $\widehat{KBC}={{90}^{0}}-{{30}^{0}}={{60}^{0}}$

$\Rightarrow $  BK=BCsinC=11sin300

$\approx $5,5 cm

Mà $\widehat{KBA}=\widehat{KBC}-\widehat{B}$

              $={{60}^{0}}-{{38}^{0}}={{22}^{0}}$

$\Delta ABK$ vuông tại K, ta có

AB$=\frac{BK}{co\operatorname{s}KBA}$$=\frac{5,5}{co\operatorname{s}{{22}^{0}}}$

     $\approx $5,932 (cm)

- $\Delta ABN$ vuông tại N nên

 $AN=AB.sinABN$

 $\approx $5,932.sin380=3,652(cm)

- $\Delta ANC$vuông tại N nên

 AC$=\frac{AN}{SinC}$$\approx $$\frac{3,652}{\sin {{30}^{0}}}$

                   $\approx $7,304(cm)

Bài 31/89

 Giải:

   a, Tam giác ABC ($\widehat{B}$=900) ta có:$AB=AC.sinC$

           = 8.sin540$\approx $6,472

   b, Kẻ AH$\bot $CD. Trong tam giác AHC ($\widehat{H}={{90}^{0}}$) ta có :

   $AH=AC.sin\text{ }ACH$

         =8.sin740$\approx $7,690

Tam giác AHD ($\widehat{H}={{90}^{0}}$) ta có:

Sin ADC=$\frac{AH}{AD}\approx \frac{7,69}{9,6}$$\approx $0.801

      $\Rightarrow $$\widehat{ADC}$$\approx $53014’

 

C - Hoạt động Tìm tòi, mở rộng – 1p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

+ Đọc lại các bài tập đã chữa .

+ Làm tiếp các bài tập còn lại trong SGK và SBT, học thuộc lý thuyết .

 

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản