Giáo án đại số lớp 9 tiết 66: ÔN TẬP CUỐI NĂM – T2

Ngày soạn: ……………                                                                                                                            

Ngày dạy: …………….      

 

Tiết 66 :   ÔN TẬP CUỐI NĂM – T2

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

-  Biết  phối hợp các kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các dạng toán : Rút gọn biểu thức, tìm giá trị của biến để biểu thức t/m ĐK cho trước.

- Giải bài toán bằng cách lập phương trình

- Giải được phương trình bậc hai, tìm điều kiện của tham số để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước

- Làm tốt các bài tập trong PHT

2. Kĩ năng:

-Tích cực, chủ động và có tinh thần làm việc tập thể.

- Giải bài tập cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị

          1.GV : Phấn màu, thước thẳng, PHT.

          2.HS : Đồ dùng học tập, học bài.

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động của Gv

Hoạt động của Hs

Kiến thức cần đạt

 

Hoạt động 1: Khởi động (10 phút)

Mục tiêu: Tạo không khí thoải mái cho HS thông qua trò chơi

 

Gv phát PHT cho Hs và yêu cầu Hs làm bài 1 (a,b)

Gv chia lớp thành 2 đội, tổ chức cho Hs  chơi tò chơi “Tiếp sức”

Luật chơi: Mỗi thành viên của đội chỉ được làm một bước của bài và nhanh chóng về truyền phấn cho thành viên khác lên làm tiếp. Thành viên lên sau có thể sửa bài cho thành viên lên trước đó. Đội nào nhanh và chính xác sẽ thành đội thắng cuộc

 

Gv nhận xét bài làm 2 đội

? Nêu kiến thức đã sử dụng trong bài

 

GV chốt kiến thức

 

 

 

 

 

 

Dãy 1 – 3 tạo thành 1 đội

Dãy 2 – 4 tạo thành 1 đội

Hs chơi trò chơi dưới sự HD của Gv

 

 

 

 

Hs cùng Gv nhận xét bài của mỗi đội

 

Hs trả lời

 

Hs chú ý lắng nghe và chữa bài đúng vào vở

Dạng 1: Biến đổi biểu thức chứa CBH

Bài 1: ĐK: x > 0

P =$\left( \dfrac{\text{1}}{\text{x + }\sqrt{\text{x}}}-\dfrac{1}{\sqrt{\text{x}}+1} \right):\dfrac{\sqrt{\text{x}}}{\text{x + 2}\sqrt{\text{x}}+1}$

a) Rút gọn P = $\dfrac{1-x}{x}$

b) Để P > $\dfrac{1}{2}$ ó $\dfrac{1-x}{x}$ > $\dfrac{1}{2}$

                  ó $\dfrac{2-3x}{2x}>0$

                  ó 2 – 3x > 0 (Vì x>0)

                  ó x < $\dfrac{2}{3}$

Kết hợp với ĐK ta có P > $\dfrac{1}{2}$ khi và chỉ khi 0 < x < $\dfrac{2}{3}$

 

Hoạt động 2: Luyện tập (32 phút)

Mục tiêu: Hệ thống các kiến thức đã học, vận dụng linh hoạt làm bài tập, lưu ý các dạng toán ôn thi vào 10.

Kĩ thuật sử dụng: Hoàn thành nhiệm vụ, động não

 

Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân

Nêu cách làm câu c

 

Gv  chốt kiến thức

 

 

 

 

 

Gv cho Hs HĐ cá nhân làm bài 2 trong 9 phút

(- GV yêu cầu hs đọc đề bài.

? Bt này thuộc dạng toán nào?

-  Nêu các đại lượng và cách tính các đại lượng của bài toán chuyển động

-Chọn đại lượng nào làm ẩn, lập bảng phân tích?

- Gv hướng dẫn hs lập bảng phân tích

- Yêu cầu hs  điền vào bảng phụ các thông tin theo yêu cầu

- Gv yêu cầu hs dựa vào bảng để trình bày lời giải bài toán vào vở

- Gv điều khiển HS NX chấm chéo

- Gv chốt lại cách làm dạng toán này và nhấn mạnh

Vx = Vt + Vd

 

Vn = Vt - Vd

 

 

 

Gv yêu cầu Hs tự giác làm bài câu a bài 3

 

 

 

 

Cho HS hoạt động nhóm làm bài 3/b

Gv cùng Hs chữa bài nhóm nhanh nhất

 

 

 

 

GV chốt kiến thức

 

 

- Hs trả lời

 

Hs chú ý lắng nghe và hoàn thiện bài vào vở

 

 

 

 

Hs đọc bài

 

 

- Hs trả lời

 

 

 

 

 

 

 

- Hs trình bày lời giải

 

 

Hs nhận xét, chấm chéo bài

 

Hs ghi nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs tự giác làm bài

 

 

 

 

 

 

- Hs HĐN

 

 

- Hs cùng Gv chữa bài

 

 

 

 

 

 

 

Hs chú ý lắng nghe và chữa bài vào vở

 

Bài 1

c) Ta có P = $\dfrac{1-x}{x}$ = $\dfrac{1}{x}-1$

 P $\in Z$ó $\dfrac{1}{x}\in Z$

=> x là ước của 1

=>  x = -1 ( loại)

       x = 1 (t/m)

Vậy với x = 1 thì P $\in Z$

 

Dạng 2 : Giải bài toán bằng cách lập PT

Bài 2

Gọi x (km/h) là vận tốc thực của chiếc thuyền (x > 4).

Vận tốc của chiếc thuyền khi xuôi dòng là x + 4 (km/h).

Vận tốc của chiếc thuyền khi ngược dòng là x – 4 (km/h).

Thời gian chiếc thuyền đi từ A đến B là $\dfrac{24}{x+4}$ (h).

Thời gian chiếc thuyền quay về từ B đến C là $\dfrac{16}{x-4}$(h).

Thời gian chiếc bè đi được $\dfrac{8}{4}=2$ (h)

Theo bài ra, ta có phương trình

          $\dfrac{24}{x+4}$+$\dfrac{16}{x-4}$= 2

Û $12(x-4)+8(x+4)=\left( x-4 \right)\left( x+4 \right)$ Û ${{x}^{2}}-20x=0$

Û $x(x-20)=0$

Û x = 0 (Loại) hoặc x = 20 (tm)

Vậy vận tốc thực của chiếc thuyền là 20km/h.

 

Dạng 3 : Phương trình bậc hai

Bài 3

a) Khi $m=3$ phương trình trở thành

              ${{x}^{2}}-2x=0$

        $\Leftrightarrow $$x\left( x-2 \right)=0$

        $\Leftrightarrow $$x=0$ hoặc $x=2$.

 

b) Phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}},\,{{x}_{2}}$ khi

                $\Delta '=1-\left( m-3 \right)>0$

          $\Leftrightarrow $ $m<4$.

Khi đó theo định lí Vi-et ta có: ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}=2\,$ (1)  và ${{x}_{1}}{{x}_{2}}=m-3$  (2).

Ta có $x_{1}^{2}-2{{x}_{2}}+{{x}_{1}}{{x}_{2}}=-12$

    $\Leftrightarrow $ ${{x}_{1}}\left( {{x}_{1}}+{{x}_{2}} \right)-2{{x}_{2}}=-12$

    $\Leftrightarrow $$2{{x}_{1}}-2{{x}_{2}}=-12$ (do  (1))    

    $\Leftrightarrow $${{x}_{1}}-{{x}_{2}}=-6$ (3).

Từ (1) và (3) ta có: ${{x}_{1}}=-2,\,{{x}_{2}}=4$. Thay vào (3) ta được:        

                $\left( -2 \right).4=m-3$

           $\Leftrightarrow $ $m=-5$(tm)

Vậy $m=-5$

 

 

Hoạt động 3: Tổng kết và hướng dẫn học tập (2ph)

Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học

                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.

Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

 

- Nhắc lại điều quan trọng nhất đã học được trong tiết học và câu hỏi muốn được giải đáp liên quan đến nội dung bài

 

- HS trình bày trong 1 phút

 

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

- Ôn tập lại hệ thống kiến thức trong đề cương

- Xem  lại các bài tập đã chữa

- Tiếp tục hoàn thiện đề cương

Bài mới

- Chuẩn bị tiết sau ôn tập tiếp

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản