Giáo án đại số lớp 9 tiết 63: LUYỆN TẬP

Ngày soạn: …………….

Ngày dạy: …………….      

 

Tiết 63: LUYỆN TẬP

 

I. Mục tiêu:

Qua bài này HS cần:

1. Kiến thức:

- Có kĩ năng lập được bảng phân tích, biểu diễn các đại lượng trong bài toán theo ẩn số đã cho và các đại lượng đã biết

- Áp dụng đủ các bước giải để giải hoàn thiện bài toán bằng cách lập phương trình

 - Vận dụng giải một số dạng toán cơ bản, không quá phức tạp .

2. Kĩ năng:

- Làm được bài toán thực tế để thấy rõ toán học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống và lại quay trở lại phục vụ thực tế.

3. Thái độ:

- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ

 II. Chuẩn bị:

- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, bài giảng điện tử, thước thẳng

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2..Bài mới :

 

HOẠT ĐỘNG

CỦA GV

HOẠT ĐỘNG

CỦA HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Hỏi bài cũ và khởi động – 12p

Hoạt động 1: 10 phút

HS1:Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

- Chữa bài tập 45 SGK

 Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó

 

HS2:làm bài 44 SGK

+ Lập bảng phân tích

+ Trình bày lời giải

 

 

 

 

 

+ Nhận xét bài làm của bạn

 

 

.

 

Hai học sinh lên bảng thực hiện

Học sinh 1 làm bài tập 45 SGK

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh 2 làm bài tập 44 sgk

 

 

 

 

 

Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của hai bạn

Bài tập 45:

Gọi số tự nhiên nhỏ là x, thì số tự nhiên liền sau là x + 1(ĐK: x > 0)

Tích của hai số là x(x + 1)

Tổng của hai số là; x + x + 1 = 2x + 1

Vì tích của chúng lớn hơn tổng là 109 nên ta có phương trình

x(x + 1) – (2x + 1) = 109

Giải pt cho ta kết quả sau;

x1 = - 10 (loại)

x2 = 11 (TMĐK)

Vậy hai số cần tìm là 11 và 12

 

Bài tập 44 sgk

Giải

Gọi số phải tìm là x.

Một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là:

$\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{2}$

Theo bài  ra ta có phương trình

  $\begin{array}{l}
{\rm{    }}\left( {\frac{x}{2} - \frac{1}{2}} \right).\frac{x}{2} = \frac{1}{2}\\
 \Leftrightarrow \frac{{{x^2}}}{4} - \frac{x}{4} - \frac{1}{2} = 0
\end{array}$

  Û x2 – x – 2 = 0

Có a – b + c = 1 – ( - 1) + 2 = 0

=> x1 = - 1; x2 = 2

Vậy số cần tìm bằng -1 hoặc 2

 

Hoạt động 2: Luyện tập – 30p

Mục tiêu: Vận dụng được các bước giải để giải bài toán dạng toán năng suất.

Kĩ thuật sử dụng: Hoàn thành nhiệm vụ, động não, hoạt động nhóm.

 

+ GV: Bài 50 SGK

 

+ Lập bảng phân tích bài toán.

+ Giải bài toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 42 SGK

+ Chọn ẩn số?

+ Bác Thời vay ban đầu 2000 000đ, vậy sau một năm cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?

+ Số tiền này coi là gốc để tính lãi năm sau. Vậy sau năm thứ hai , cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?

+ Lập phương trình bài toán

+ Giải phương trình

 

 

Bài toán này có ba đại lượng: khối lượng (g); thể tích (cm3) ; khối lượng riêng (g/cm3)

 

Mối quan hệ giữa chúng là:

D = $\dfrac{m}{v}$

 

(Hs hoạt động nhóm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lần lượt trả lời

 các câu hỏi của giáo viên

(Hs hoạt động cá nhân)

 

 

 

 

 

 

 

Bài 50 SGK

 

 

KL

(g)

TT

(cm3)

KLR

(g/cm3)

K.Loại

I

880

$\dfrac{880}{x}$

x

K.Loại

II

858

$\dfrac{880}{x-1}$

x - 1

ĐK: x > 1:  Phương trình

$\dfrac{880}{x-1}$ - $\dfrac{880}{x}$ = 10

Giải pt ta được nghiệm là

x1 = - 10 (loại)

x2 = 8,8 (TMĐK)

Vậy khối lượng riêng của kim loại I là 8,8 (g/cm3) Kim loại II là: 7,8 (g/cm3)

 

Bài 42 SGK

Gọi lãi suất cho vay một năm là x% (ĐK:x >0)

Sau một năm cả vốn lẫn lãi là:

2 000 000 + 2 000 000.x%

= 2 000 000 (1 + x%)

= 20 000(100 + x)

Sau năm thứ hai cả vốn lẫn lãi là;

20 000(100 + x) + 20 000(100 + x). (1 + x%) = 20 000(100 + x). (1 + x%)

       = 200(100 + x)2

Sau năm thứ hai, bác Thời phải trả tất cả 2 420 000đ; ta có phương trình

200(100 + x)2 = 2 420 000

Giải pt : x1 = - 210 (loại)

              x2 =  10

Vậy lãi suất cho vay hàng năm là 10%

Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng – 2p

Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học

                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.

Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

-Làm tiếp các bài tập còn lại trong sách giáo khoa;

- Làm các câu hỏi phần ôn tập chương, đọc và ghi nhớ tóm tắt các kiến thức cần nhớ

- Bài tập: 46; 47; 48, 51,52,53,54,55 SGK và 52,54,56,59,61 SBT.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản