Giáo án đại số lớp 9 tiết 62: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Ngày soạn: ……………

Ngày dạy: …………….      

 

Tiết 62: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I. Mục tiêu:

Qua bài này HS cần:

1. Kiến thức:

- Nêu được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Vận dụng được các bước để giải một số bài toán.

2. Kĩ năng:

- Lập luận, trình bày bài giải khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.

- Vận dụng linh hoạt kiến thức giải bài tập.

3. Thái độ:

- Chú ý quan sát, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mong muốn được vận dụng.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

- Phẩm chất: Tự chủ, tự tin

 II. Chuẩn bị:

- Gv : Phấn mầu, bài giảng điện tử, thước thẳng

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2. Nội dung

 

Hoạt động 1: Khởi động: -1p

Chúng ta đã biết giải bài toán bằng cách  lập phương trình bậc nhất và lập hệ phương trình.Vậy để giải bài toán bằng cách lập pt bậc hai ta làm ntn ? Chúng ta nghiên cứu bài mới

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức – 35p

 

Mục tiêu: Nhận biết được dạng toán năng suất, bài toán có nội dung hình học, nêu được các bước thực hiện bài toán, lập bảng phân tích và giải bài toán.

Kĩ thuật sử dụng: Hoàn thành nhiệm vụ, động não

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

+Nêu các bứơc giải bài toán bằng cách lập phương trình

+Em hãy cho biết bài toán này thuộc dạng nào?

+Nêu các đại lượng cần phân tích ?

+ Kẻ bảng phân tích ?

 

 

 

 

 

 

 

 

+Làm ?1: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

+ GV kết luận

Học sinh nêu các bước thực hiện

 

- Bài toán này thuộc dạng toán năng suất

- Ta cần phân tích các đại lượng: Số áo may trong 1 ngày, thời gian may, số áo

Học sinh lập pt

Học sinh khác lên giải phương trình và trả lời bài toán

(Hs hoạt động cá nhân)

 

 

Học sinh hoạt động nhóm

 

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày

 

 

Các nhóm khác theo dõi và sửa bài

Ví dụ

 

Số áo may 1 ngày

Số ngày

Số áo may

Kế hoạch

x

$\dfrac{3000}{x}$

3000

Thực hiện

x + 6

$\dfrac{2650}{x+6}$

2650

ĐK: x nguyên dương

Theo bài ra ta có phương trình

$\dfrac{3000}{x}$ - 5 = $\dfrac{2650}{x+6}$; giải pt ta được

x1 = 100 (TMĐK)

x2 = - 36 (loại)

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo

?1

*Gọi chiều rộng của mảnh đất là x (m)

ĐK ; x > 0

Vậy chiều dài của mảnh đất là: (x + 4)m

Diện tích của mảnh đất là 320 m2 , ta có phương trình:

             x(x + 4) = 320

$\Leftrightarrow $x2 + 4x – 320 = 0

$\Delta '$= 4 + 320 = 324 $\Rightarrow \sqrt{\Delta '}=18$

x1 = - 2 + 18 = 16 (TMĐK)

x2 = - 2 – 18 =  - 20 (loại)

Vậy chiều rộng của mảnh đất là: 16m

Chiều dài của mảnh đất là:16 + 4 = 20m

Hoạt động 3, 4: Luyện tập, vận dụng – 6p

Mục tiêu: Vận dụng được các bước giải để giải bài toán liên quan số học

Kĩ thuật sử dụng: hoàn thành nhiệm vụ, động não.

+ Hoạt động 3:

 + Giải bài tập 41 SGK +Hãy chọn ẩn số và lập phương trình bài toán.

+Yêu cầu học sinh giải phương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả hai nghiệm này nhận được vì x là một số , có thể âm, có thể dương.

 

(Hs hoạt động cá nhân)

                                                              

 

 

Chữa bài tập 41 SGK

Bài giải :

Gọi số nhỏ là x

     thì số lớn là x + 5

Tích của hai số là 150, ta có phương trình: x(x + 5) = 150

$\Leftrightarrow $x2 +5x – 150 = 0

Giải pt cho ta hai nghiệm

x1 = 10;  x2 = - 15

Trả lời: Nếu một bạn chọn số 10 thì bạn kia phải chọn số 15, nếu một bạn chọn số – 15 thì bạn kia phải chọn số – 10

Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng – 2p

Mục tiêu:   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.

- Lưu ý học sinh: Với các dạng toán có 3 đại lượng trong đó có một đại lượng bằng tích của hai đại lượng kia (toán chuyển động, toán năng suất, dài rộng, diện tích, ....) nên phân tích các đại lượng bằng bảng thì dễ lập phương trình bài toán

- Học thuộc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

- Xem lại các bài đã chữa

- Bài tập về nhà: 43,45,46,48 SGK; 51,56,57 SBT.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản