Giáo án đại số lớp 9 tiết 49: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y =$a{x^2}$(a ≠ 0)

Ngày soạn: …………….

Ngày dạy: …………….      

Tiết 49: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax2 (a$\ne $0)

I. Mục tiêu:

Qua bài này HS cần:

1. Kiến thức:

- Mô tả được hình dạng của đồ thị hàm số y = ax2( a $\ne $0) và phân biệt được chúng trong hai trường hợp a>0; a<0.

- Phát biểu được tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số y = ax2( a $\ne $0 ).

- Làm được bài tập có liên quan.

2. Kĩ năng:

- Vẽ chính xác đồ thị hàm số y = ax2 (a $\ne $0)

3. Thái độ:

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ

 II. Chuẩn bị:

- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, PHT

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2.Kiểm tra bài cũ : (3p)  Nêu t/c của hàm số y=ax2 (a$\ne $0)

3.Bài mới :

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:  Khởi động – 4p

     Điền vào ô trống các giá trị tương ứng của bảng sau

   

x

–3

–2

–1

0

1

2

3

y=2x2

18

8

2

0

2

8

18

x

– 4

– 2

–1

0

1

2

4

y=$-\dfrac{1}{2}{{x}^{2}}$

– 8

– 2

$-\dfrac{1}{2}$

0

$-\dfrac{1}{2}$

– 2

– 8

  Trên mặt phẳng tọa độ, đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp các điểm M(x;f(x)). Để xác định 1 điểm của đồ thị ta lấy 1 giá trị của x làm hoành độ còn tung độ là giá trị tương ứng của y=f(x).

Ta đã biết đồ thị hàm số y=ax+b (a$\ne $0) là 1 đường thẳng, vậy đồ thị hàm số y=ax2 (a$\ne $0) có dạng như thế nào ta vào bài mới.

Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức – 27p

Mục tiêu: HS biết vẽ đồ thị hàm số

PP: Vấn đáp, thuyết trình, hoạt động nhóm

  Gv giới thiệu cách vẽ như sgk

Gv đưa hệ tọa độ đã vẽ sẵn các điểm ở bảng phụ. Gv nối các điểm bởi các cung.

    Yêu cầu hs trả lời các câu hỏi ở ?1

  ? Em có nhận xét gì về dạng của đồ thị

- Gv giới thiệu: Đồ thị này được gọi là 1 parabol, điểm O(0,0) gọi là đỉnh của parabol. Trường hợp này điểm O gọi là điểm thấp nhất của đồ thị.

- Gv treo bảng phụ vẽ sẵn

Cho  Hs tiến hành như ví dụ 1

 

 

 

 

 

 

  Gv giới thiệu nhận xét tổng quát

Cho HS làm tiếp ?3

Gv hướng dẫn:

  a, Muốn tìm một điểm trên đồ thị có hoành độ x­­0, ta chỉ việc kẻ đường thẳng đi qua điểm biểu diễn x0 trên trục Ox và //Oy, cắt đồ thị tại 1 điểm. Đó là điểm cần tìm.

  b, Tương tự, lưu ý rằng đường thẳng song song với Ox nếu cắt đồ thị thì phải cắt ở hai điểm đối xứng nhau qua trục Oy, vì đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng.

GV nêu chú ý khi vẽ đồ thị hàm số y=ax2 (a$\ne $0)

 Gv thực hành mẫu bằng cách vẽ đồ thị hàm số y=$\dfrac{1}{3}$x2

 

HS hoạt động cá nhân

HS vẽ đồ thị của hàm số y=2x2

 

 

 

 

 

HS làm ?1

HS đứng tại chỗ trả lời ?1

 

 

 

 

 

HS tiến hành như ví dụ 1

 Hs vẽ đồ thị hàm số

y=$-\dfrac{1}{2}{{x}^{2}}$

 

 

 

 

 

 

Hs hoạt động nhóm làm ?3

HS sử dụng đồ thị ở ví dụ 2 để làm ?3

HS đứng tại chỗ trả lời.

 

 

 

 

HS đọc chú ý SGK.

Ví dụ 1: Đồ thị hàm số y=2x2

– Đồ thị của hàm số nằm phía trên trục hoành

 

– Vị trí của các cặp điểm A và A’, B và B’, C và C’ đối xứng với nhau qua trục Oy

– Điểm O(0;0) là điểm thấp nhất của đồ thị

Ví dụ 2:

Đồ thị hàm số y=$-\dfrac{1}{2}{{x}^{2}}$

 

– Đồ thị của hàm số nằm phía dưới trục hoành

– Vị trí của các cặp điểm M và M’, N và N’, P và P’ đối xứng với nhau qua trục Oy

– Điểm O(0;0) là điểm cao nhất của đồ thị

Nhận xét: Xem SGK/35

?3/35

a/ Qua điểm (3;0) vẽ đường thẳng // với Oy cắt đồ thị tại D(3; 4,5)

b/ Qua điểm (0; 5) vẽ đường thẳng // Ox cắt đồ thị tại hai điểm

* Chú ý: em SGK/35

Hoạt động 3,4: Luyện tập, vận dụng – 8p

Gv: Yêu cầu hs thảo luận làm bài tập 4 – SGK

       ( 1 nửa lớp thảo luận vẽ đồ thị hs $y=\dfrac{3}{2}{{x}^{2}}$, một nửa lớp thảo luận vẽ đồ thị hs $y=-\dfrac{3}{2}{{x}^{2}}$)

Hs: Thảo luận làm bài

Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng – 2p

    + Bài tập về nhà: 4/ 36, 5/37 6/38 SGK

    + Đọc phần có thể em chưa biết SGK/36 và bài đọc thêm SGK/37,38

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản