Giáo án đại số lớp 9 tiết 43: LUYỆN TẬP – Kiểm tra 15 phút

Ngày soạn:..................

Ngày dạy:...................

 

Tiết 43 :  LUYỆN TẬP – Kiểm tra 15 phút

 

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- Phân tích, lập luận để giải được một số dạng toán làm chung, làm riêng, toán phần trăm bằng cách lập hệ phương trình, trình bày được lời giải dạng bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình một cách logic.

- Đánh giá được quá trình học tập từ đầu học kì 2.

- Liên hệ được Toán học với đời sống.

2.Kỹ năng

  • Trình bày logic, chính xác bài toán.

3.Thái độ

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

- Yêu thích môn học.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất.

- Năng lực tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự chủ, tự tin.

2.Chuẩn bị

- Giáo viên:bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi

- Học sinh: máy tính bỏ túi, thước thẳng.

3. Tiến trình bài dạy

Hoạt động 1: (15 phút)

a) Kiểm tra 15 phút Giải bài toán bằng cách lập hpt

Một khu vườn hình chữ nhật, được trồng cây theo từng hàng theo chiều rộng. Nếu mỗi hàng trồng 10 cây thì 5 cây không có chỗ trồng. Nếu mỗi hàng trồng 11 cây thì lại thừa một hàng. Hỏi vườn cây đó có bao nhiêu hàng cây và bao nhiêu cây?

Đáp án

Gọi x là số hàng cây có trong vườn, x Î N*, y là số cây trong vườn, y Î N*.

Nếu mỗi hàng trồng 10 cây, thì số cây được trồng là 10x, còn 5 cây không có chỗ trồng, nghĩa là tổng số cây khi đó là 10x + 5. ta có phương trình:

10x + 5 = y.

Nếu mỗi hàng trồng 11 cây thì thừa một hàng nên số cây trồng đực là 11 (x - 1), ta có phương trình:

11 (x - 1) = y

Từ đó ta có hệ phương trình:

$\left\{ \begin{array}{l}
10x + 5 = y\\
11(x - 1) = y
\end{array} \right.$

Giải hệ phương trình ta được (x; y) = (16; 165)

Vậy trong vườn có 16 hàng và 165 cây.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 2: Luyện tập  ( 25 phút)

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải các bài tập 34, 39 sgk

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.

GV treo bảng phụ ghi sẵn đề bài

 GV kẻ sẵn bảng yêu cầu HS điền bảng phân tích đại lượng

 

 

T/g chảy đầy bể

NS chảy 1 giờ

2 vòi

Vòi I

Vòi II

4/3 (h)

x (h)

y (h)

3/4 (bể)

1/x (bể)

1/y (bể)

 

 

Gọi hs nhận xét bài làm của bạn

 

Hãy đọc đề bài và ghi tóm tắt đề bài?

Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?

 

 

 

 

HS hoạt động nhóm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai vòi ($\dfrac{4}{3}h$) thì đầy bể

Vòi I (1/6h) + vòi II(1/5h)  đầy 2/15 bể.

 

Bài tập 38/SGK (13 phút)

 

 

 

 

 

Gọi thời gian vòi 1 chảy riêng để đầy bể là x (h)

Thời gian vòi 2 chảy riêng để đầy bể là y (h)

ĐK: x, y > $\dfrac{4}{3}$

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

$\left\{ \begin{array}{l}
\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}\\
\frac{5}{{6x}} + \frac{1}{y} = \frac{2}{3}
\end{array}\right.$Û$\left{\begin{array}{l}

x = 2\\

y = 4

\end{array} \right.$

 

 

 

Hãy biểu thị các đại lượng trong bài qua ẩn, từ đó thiết lập hệ phương trình?

 

Giải hệ và kết luận nghiệm?

Cho  một HS làm ra bảng phụ

Điều khiển HSNX chấm chéo

GV nhấn mạnh những lỗi sai của HS

Trả lời.

 

 

1 nhóm HS làm ra bảng phụ

 

 

HSNX chấm chéo

Vậy thời gian vòi 1 chảy riêng đầy bề là 2 giờ, thời gian vòi 2 chảy riêng đầy bể là 4 giờ.

 

 

 

 

 

 

Bài 39/SGK (15 phút)

Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT lần lượt là x và y (triệu đồng) (x, y > 0)

$\left\{ \begin{array}{l}
\frac{{110}}{{100}}x + \frac{{108}}{{100}}y = 2,17\\
\frac{{109}}{{100}}(x + y) = 2,18
\end{array} \right.$

Û $\left\{ \begin{array}{l}
110x + 108y = 217\\
x + y = 2
\end{array} \right.$

Û$\left\{ \begin{array}{l}
x = 1,5\\
x = 0,5
\end{array} \right.$ (TMĐK)

Vậy số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT là 0,5 và 1,5 triệu đồng.

Bài 39/ SGK

 

Em hiểu một loại hàng có mức thuế 10% là như thế nào?

 

 

Kể thêm thuế thì giá của mặt hàng đó sẽ cộng thêm 10% nữa.

Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?

Lập hệ phương trình của bài toán?

 

 

 

Giải hệ và kết luận nghiệm?

Vậy số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT là 0,5 và 1,5 triệu đồng.

GV nhấn mạnh

 

Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT lần lượt là x và y (triệu đồng) (x, y > 0)

$\left\{ \begin{array}{l}
\frac{{110}}{{100}}x + \frac{{108}}{{100}}y = 2,17\\
\frac{{109}}{{100}}(x + y) = 2,18
\end{array} \right.$

Û$\left\{ \begin{array}{l}
110x + 108y = 217\\
x + y = 2
\end{array} \right.$

Û$\left\{ \begin{array}{l}
x = 1,5\\
x = 0,5
\end{array} \right.$

 

Một HS lên bảng giải tiếp bài toán.

 

Hoạt động 3: Giao việc về nhà  ( 1 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Xem lại bài học.
  • Tóm tắt kiến thức toàn chương bằng sơ đồ tư duy.
  • Làm bài tập 40,41,42 sgk trang 27.
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản