Giáo án đại số lớp 9 tiết 40: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

Ngày soạn: ……………………

Ngày dạy: ………..

TIẾT 40: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Cho học sinh xem bài kiểm tra, tự tìm thấy sai sót trong khi làm bài của mình.

- Thấy được ưu, nhược điểm trong khi làm bài. Học sinh tự rút kinh nghiệm khi làm bài.

2. Kỹ năng 

- Cho học sinh xem bài kiểm tra, tự tìm thấy sai sót trong khi làm bài của mình.

- Thấy được ưu, nhược điểm trong khi làm bài. Học sinh tự rút kinh nghiệm khi làm bài.

3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận

II. PHƯƠNG PHÁP  - Gợi mở vấn đáp

III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên : Bảng phụ, thước

2. Học sinh : các nội dung có liên quan

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ  Không

3. Bài mới

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS VÀ GHI BẢNG

36ph

- Gv: hướng dẫn học sinh chữa bài kiểm tra (đề bài tiết 39)

- Hs chữa bài vào vở

 

- Chỉ ra những lỗi hs mắc phải sai lầm của từng phần

-hs theo dõi, rút kinh nghiệm

 

- nhận xét các bài làm tốt, các bài làm chưa được. Khen ngợi, động viên kịp thời

- HS theo dõi

 

- Trả bài và gọi điểm

- Nhận bài và kiểm tra lại các lỗi sai sót

 

- Thu bài

- Hs thu bài

 

 

 

4. Củng cố bài học (6ph)- Các kiến thức của chương trình

5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà (2ph)

- Học bài theo hướng dẫn, xem lại các bài tập đã chữa

- Chuẩn bị các nội dung cho HKII

- Chuẩn bị bài: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)

 

V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản