Giáo án đại số lớp 9 tiết 28: ÔN TẬP CHƯƠNG II

 

Ngày soạn : ……………

 

Ngày dạy : …………….

 

Tiết 28:    ÔN TẬP CHƯƠNG II

 

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức cơ bản của chương.

- HS hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn về các khái niệm hàm số, đồ thị của hàm số, khái niệm hàm số bậc nhất y =ax+b, tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất.

- HS nhắc lại được điều kiện hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.

2.Kỹ năng

  • Vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định góc của đường thẳng y = ax+b và chiều dương của trục Ox.
  • Rèn kĩ năng chính xác, cẩn thận, trình bày rõ ràng.

3.Thái độ

- Nghiêm túc và hứng thú học tập

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ

II. Chuẩn bị:

- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm.

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Phương tiện và đồ dùng dạy học

  • Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

 

A.  Hoạt động khởi động (5 phút)

Phát phiếu bài tập.

Khoanh vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

1/Trong các bảng ghi giá trị tương ứng của x; y. bảng xác định y là hàm số của x là:

A.

x

1

3

5

6

8

y

3

4

6

7

10

 

B.

x

2

3

4

2

5

y

4

5

3

6

7

 

2 / Trong các hàm số sau , hàm số đồng biến trên tập xác định R là :

A . y = -2x + 7  ;   B . y = 3x – 5 ;   C . y = 3 - m2x   ;   D. y = - m2x + 2

3 / Trong các đường thẳng :  y = 2x + 3 (d1)  ;   y = 5x + 3  (d2) ;  y = -2x - 1 (d3) có :

   A . (d1) // (d2)    ;    B . (d2) cắt (d3)    ;    C . (d1) trùng  (d2)   ;         D.  (d1) // (d3)     

4/ Nếu đường thẳng y = 2 – 3x tạo với trục Ox  một góc $\alpha $ thì :

  A . 00< $\alpha $<900  ;            B . 900 < $\alpha $< 1800;         C. tg$\alpha $= 2  ;       D. tg (-$\alpha $) = 3

5/ Hàm số có đồ thị như hình vẽ là :

    A . y = ax + b   với  a > 0 ; b > 0 ;

    B . y = ax + 2   với  a < 0 ;

    C . y = ax + 2   với  a > 0 ;

    D . y = ax + 2   với  a $\in $ R;

 

 (Gv cho Hs chấm chéo – Mỗi câu 2 điểm. Gv đánh giá, nhận xét)

3.Bài mới

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

B - Ôn tập lý thuyết – 15 phút

 Mục tiêu: HS nhắc lại được định nghĩa hàm số, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Nêu được cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhát, vị trí tương đối của hai đường thẳng, góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox, vận dụng được vào dạng bài tập tương ứng

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

 (Hoạt động cá nhân/ cặp đôi)

 ?. Thế nào là hàm số bậc nhất.

  ?. Cho hàm số: y=(m - 1)x+2 (1) có phải là hàm số bậc nhất không?

  ?. Tìm m để (1) là hàm số bậc nhất

  ?. Hàm số bậc nhất  y =ax+b có những tính chất nào ?

  ?  HS (1) ĐB khi nào? NB khi nào?

  ? Với m=1 hàm số (1) có dạng như thế nào

  ?. Đồ thị hàm số y=ax+b (a¹0) là gì? Nêu cách vẽ đồ thị hs bậc nhất

 

 

 

   ?. Góc tạo bởi đường thẳng y=ax+b (a¹0) với trục Ox được xác định như thế nào ?.

  ?.  Vì sao hệ số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y=ax+b(a¹0)

  ?. Khi nào hai đường thẳng

y= ax+b(a¹0) và y= a'x+b' (a'¹0)

a) Cắt nhau

b) Song song

c) Trùng nhau

  ? Cho$~y=2x+3$  (2)

 Tìm m để (1) và (2) song2; trùng nhau và cắt nhau?

 

  ? d và d’ có trường hợp đặc biệt nào

 

Hs đứng tại chỗ trả lời

 

 

   Hàm số y=(m - 1)x+2 là hàm số bậc nhất

$\Leftrightarrow $$m-1\ne 0$$\Leftrightarrow m\ne 1$

 

m-1>0$\Leftrightarrow $m>1: Hàm ĐB

m<1: Hàm NB

m=1 $\Rightarrow $ y=2 là hàm hằng

 

 Hs vẽ đồ thị hàm số (1) khi cho m=1,5

  1 hs lên bảng vẽ

  ? Điểm A (1; 1,5 ) có thuộc đồ thị không

  hs trả lời miệng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) //(2)

 $\Leftrightarrow $  m-1=2$\Leftrightarrow $ m=3

(1) $\equiv $(2) vì 2$\ne $3 ( b$\ne $b’)

(1) cắt (2) $\Leftrightarrow $m$\ne $3

(1) $\bot $(2) $\Leftrightarrow $ (m-1).2=-1

                $\Leftrightarrow $m=1/2

1, Hàm số

2, Hàm số bậc nhất:

a- Định nghĩa:  Hàm số bậc nhất  là hàm số cho bởi công thức  $y\text{ }=ax+b$ trong đó a¹0

b, Tính chất của hàm số bậc nhất

y =ax+b 

+ Xác định mọi x thuộc R

+ Đồng biến trên R khi $a>0$

+ Nghịch biến trên R khi $a<0$

c, Đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

d, Góc tạo bởi đt  y=ax+b và trục Ox

 

e, Vị trí tương đối giữa 2 đt  

y= ax+b (a¹0) : (d)

và y= a'x+b' (a'¹0) : (d’)

 

$\begin{array}{l}
d//d' \Leftrightarrow a = a';b \ne b'\\
d \equiv d' \Leftrightarrow a = a';b = b'\\
d \cap d' \Leftrightarrow a'\\
d \bot d' \Leftrightarrow a.a' = 1
\end{array}$     

C - Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Tìm được điều kiện của tham số thỏa mãn vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vận dụng làm các bài tập tổng hợp.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật hỏi và trả lời.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

 

GV treo bảng phụ ghi đề bài

     (Hoạt động nhóm)

 

Yêu cầu HS cả lớp đọc đề suy nghĩ làm bài tập 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NV1 ? Để xác định tọa độ điểm  C ta   làm  thế nào

 

 

 

 

 

  NV2? Hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC

  NV3? Góc CBx =?

Gv nhận xét đánh giá và uốn nắn những sai sót mà HS mắc phải.

 

? Hai đường thẳng có vuông góc với nhau không? vì sao?

*Bài tập nâng cao:

Tìm điểm cố định của họ đường thẳng y=(m-1)x+2

 

+ Cả lớp đọc đề, suy nghĩ  làm bài tập  37 SGK

 

1HS lên bảng vẽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs trả lời miệng

C1: P2 tọa độ : Dùng đồ thị kẻ từ C kẻ vuông góc Ox ; Oy ( Chỉ dùng với trường hợp đặc biệt, vẽ hình chính xác ) nhưng sai số rất lớn nên ít dùng.

C2 : Lập luận  theo p2 đại số.

Hs lên bảng tính

 

Hs trả lời miệng

 

Hs : Có

 vì a.a’=0,5.(-2)=-1

Bài tập 37:

a, vẽ đồ thị 2 hàm số y=0,5x+2(1) và y=5-2x (2)

x

0

-4

y = 0,5x+2

2

0

 

x

0

2,5

y = 5-2x

5

0

 

Đồ thị:

 

 

 

b) A(-4; 0); B(2,5; 0) ;

Điểm C là giao điểm của hai đường thẳng nên hoành độ điểm C là nghiệm của phương trình

      0,5x + 2 = -2x + 5

Û  2,5x = 3

Û x = 1,2

Thay x = 1,2 vào hàm số y = 0,5x +2 ta được y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6

Vậy C(1,2 ; 2,6)

c) Tính:

AB=OA+OB=4+2,5= 5.6(cm)

$AC=\sqrt{2,{{6}^{2}}+5,{{2}^{2}}}\approx 5,18\left( cm \right)$

$BC=\sqrt{2,{{6}^{2}}+1,{{3}^{2}}}\approx 2,91\left( cm \right)$

d) +) Gọi $\alpha $  là góc tạo bởi (1) với trục 0x

=>tan$\alpha $$=\dfrac{2}{4}=0,5$=> $\alpha $»26034' 

 +) Gọi $\beta $ là góc tạo bởi đường thẳng (2) với trục 0x

 =>tan $\beta =\dfrac{2,6}{1,3}=2$

$\Rightarrow $$\beta $» 116034'

D - Hướng dẫn về nhà- 2 phút

 Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

                  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

+ Đọc lại lý thuyết và các bài tập đã chữa

Bài cũ

  • Xem lại kiến thức đã học toàn chương. Xem lại các bài đã chữa.
  • Làm bài tập 34, 35, 38 sgk trang 62. bài tập 4,5 sbt.

Bài mới

Chuẩn bị ôn tập kiểm tra chương II.

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản