Giáo án đại số lớp 9 tiết 21: LUYỆN TẬP

Ngày soạn : 18/10/2018

 

Ngày dạy : …………….

 

Tiết 21:    LUYỆN TẬP

 

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- Củng cố thêm về định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất y = ax+b (a≠0)

- Xác định được một hàm số cho trước có phải là hàm số bậc nhất hay không, là hàm số đồng biến hay nghịch biến.

- Biểu diễn được tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ.

2.Kỹ năng

  • Biểu diễn được tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ.
  • Biết cách phân biệt một hàm số bậc nhất là đồng biến hay nghịch biến.

3.Thái độ

- Nghiêm túc và hứng thú học tập

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

* Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm.

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Phương tiện và đồ dùng dạy học

  • Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong bài)

3.Bài mới :

Hoạt động của Gv

Hoạt động của Hs

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Chữa bài tập về nhà ( 7 phút)

- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài tập 7 SBT đã cho về nhà, nhắc lại được hàm số bậc nhất đồng biến, nghịch biến khi nào?

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

Gv yêu cầu 1 HS chữa bài 7 SBT tr62

Gv kiểm tra bài tập của 1 số Hs

 

Gv gọi 1 hs Tb đứng tại chỗ nhận xét bài trên bảng và hỏi: Hàm số y = ax + b với a ≠ 0 đồng biến khi nào? Nghịch biến khi nào?

? hàm số $y\text{ }=\left( m+1 \right)x\text{ }+\text{ }5$ là hàm số bậc nhất khi nào?

Gv đánh giá việc chuẩn bị bài của hs và đặt vấn đề sang hoạt động 2

 

HS chữa bài

 

 

 

 

 

Hs nhận xét và trả lời

 

 

Khi $m\ne -1$

 

Hs chữa đúng bài vào vở

Bài 9

Hàm số $y\text{ }=\left( m+1 \right)x\text{ }+\text{ }5$

 

a) Đồng biến khi $m\text{ }+1~>\text{ }0$

                         $\Leftrightarrow m\text{ }>\text{ }-1$

 

b) Nghịch biến khi $m\text{ }+1~<\text{ }0$

                           $\Leftrightarrow m\text{ }<\text{ }-1$

 

Hoạt động 2: Luyện tập ( 36 phút)

- Mục tiêu: HS biểu diễn được các điểm cho trước trên mặt phẳng tọa độ. Xác định được điều kiện để một hàm số là hàm số bậc nhất. Xét được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số bậc nhất.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

Bài 11 SGK SGK

 

- Gv treo bảng phụ có vẽ sẵn hệ trục tọa độ yêu cầu HS biểu diễn tọa độ các  điểm trên mặt phẳng tọa độ.

- Gọi 4 HS lần lượt biểu diễn.

Gv chốt:

- Tập hợp các điểm có tung độ bằng 0 là trục hoành có phương trình y = 0

- Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 0 là trục tung có phương trình x = 0

 

 

 

 

 

Bài 13 SGK tr48

 

? Xác định hệ số a trong mỗi hàm số?

 

 

Gv cho Hs hoạt động cá nhân làm bài trong 3 phút (Cho 1 HS làm trên bảng phụ)

 

GV gọi Hs nhận xét và chữa bài trên bảng phụ

Thu 5 bài của hs yêu cầu các Hs khác chấm chéo và lấy điểm

Gv chú ý Hs tìm điều kiện để phân thức xác định

 

 

 

 

 

Bài 14 SGK tr48

Gv yêu cầu HS đọc bài

 

? Bài toán cho gì? Yêu cầu những gì?

 

Gv yêu cầu hs HĐN bàn làm bài trong 5 phút

 

 

 

Gv quan sát các nhóm

 

Gv chữa bài nhóm nhanh nhất và yêu cầu các nhóm còn lại chữa chéo

 

 

 

 

Gv chốt kiến thức toàn bài

 

 

 

 

 

 

HS còn lại làm bài vào vở quan sát để nhận xét góp ý.

 

 

 

 

 

(Dành cho HS TB )

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs đứng tại chỗ trả lời

 

 

 

Hs HĐ cá nhân, tự giác làm bài

 

 

 

 

Hs nhận xét chéo bài nhau

 

 

 

 

 

 

-

 

 

HS đứng tại chỗ trình bày

 

  • HS  đọc đề

 

- Hs trả lời

 

 

 

 

 

Hs HĐN làm bài

 

 

 

 

Hs cùng Gv chữa bài các nhóm

 

 

Hs chú ý lắng nghe và chữa bài vào vở

 

 

Dạng 1 : Biểu diễn điểm trên mp toạ độ (10 phút)

Bài 11

 

A(-3; 0) ;  B(-1; 1) ;  C(0; 3)

D(1; 1)  ;  E(3; 0) ;   F(1 ; -1)

G(0 ; -3) ; H(-1 ; -1)

 

Dạng 2 : Xác định hàm số bậc nhất (9 phút)

Bài 13

a)  Hàm số   $y=\sqrt{5-m}(x-1)$   là hàm số bậc nhất

   \[\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \sqrt {5 - m}  \ne 0;{\rm{ }}5 - m \ge 0\\
 \Leftrightarrow 5 - m > 0\\
 \Leftrightarrow m < 5
\end{array}\]   

b) hàm số   $y=\dfrac{m+1}{m-1}x+3,5$   là hàm số bậc nhất

        \[\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \frac{{m + 1}}{{m - 1}} \ne 0\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m - 1 \ne 0\\
m + 1 \ne 0
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m \ne 1\\
m \ne  - 1
\end{array} \right.
\end{array}\]

 

Dạng 3 : Hàm số đồng biến – nghịch biến (17 phút)

 

 

 

 

Bài 14

a) Hàm số $y=\left( 1-\sqrt{5} \right)x-1$         (1)

Ta có: $a=1-\sqrt{5}$ < 0

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên R

 

b) Thay  x = $1+\sqrt{5}$ vào hàm số (1)

Ta có$y=\left( 1-\sqrt{5} \right)\left( 1+\sqrt{5} \right)-1$

         $y=\,-5$

c) Thay $y=\sqrt{5}$ vào hàm số (1)

Ta có $\,\sqrt{5}=\left( 1-\sqrt{5} \right)x-1$

\[\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow x = \frac{{{{(\sqrt 5  + 1)}^2}}}{{ - 4}}\\
\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow x = \frac{{2(3 + \sqrt 5 )}}{{ - 4}}\\
\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow x =  - \frac{{3 + \sqrt 5 }}{2}
\end{array}\]

 

 

Hoạt động 3: Giao việc về nhà (1 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

 

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Xem lại các bài đã chữa
  • Làm bài tập 12 sgk trang 48, bài tập 9,12,13 sbt.

Bài mới

Đọc trước bài Đồ thị hàm số$\text{ }y\text{ }=\text{ }ax\text{ }+\text{ }b$ (a ≠ 0). Tìm hiểu dạng đồ thị và cách vẽ đồ thị hàm số$\text{ }y\text{ }=\text{ }ax\text{ }+\text{ }b$ (a ≠ 0).

  • Trả lời các câu hỏi trong SGK.

.

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản