Đề 1: Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 01 trang)

KÌ THI VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017-2018

ĐỀ THI MÔN TOÁN (CHUNG)

Thời gian 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày thi 01/06/2018

 

Câu 1 (2,0 điểm):

            1. Tính giá trị của các biểu thức:                             

             $M = \sqrt {36} \, + \sqrt {25}$    $\quad$   $N = \sqrt {{{(\sqrt 5  - 1)}^2}} \, - \sqrt 5 $

            2. Cho biểu thức $P = 1 + \dfrac{{x - \sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}}$,  với $x \ge 0\,\text {và}\,\,{\rm{x}} \ne {\rm{1}}$

            a) Rút gọn biểu thức $P$ .

            b) Tìm giá trị của $x$ , biết $P > 3$

Câu 2 (2,0 điểm):

     1. Cho parabol $(P):y = {x^2}$ và đường thẳng $(d):y =  - x + 2$

a) Vẽ  parabol $P$  và đường thẳng $d$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ $Oxy$ .

b) Tìm tọa độ giao điểm của parabol $P$ và đường thẳng $d$ bằng phép tính.

           2. Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình sau: $\left\{ \begin{array}{l}
3x + y = 5\\
2x - y = 10
\end{array} \right.$

Câu 3 (2,5 điểm):

         1. Cho phương trình: ${x^2} - 2mx + 2m - 1 = 0$  ( $m$ là tham số )   (1)

 

    a) Giải phương trình (1) với $m=2$ .

    b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm ${x_1},\,\,{x_2}$ sao cho:

                                                                                

          $\left( {x_1^2 - 2m{x_1} + 3} \right)\left( {x_2^2 - 2m{x_2} - 2} \right) = 50$   

2. Quãng đường  $AB$  dài $50 km$ . Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ  $A$ đến $B$ .   Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai $10 km/h$  , nên xe thứ nhất đến $B$ trước xe thứ hai 15 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 4 (1,0 điểm):

Cho tam giác $ABC$ vuông tại  $A$ , đường cao $AH, H\in BC$.  Biết $AC=8 cm, BC =10 cm$  . Tính độ dài các đoạn thẳng $AB,\,\,BH,\,\,CH$ và $AH$ .

Câu 5 (2,5 điểm):

Cho đường tròn tâm $(O)$  , từ điểm $M$ ở bên ngoài đường tròn $(O)$ kẻ các tiếp tuyến $MA, MB$ ( $A,B$  là các tiếp điểm), kẻ cát tuyến $MCD$ không đi qua tâm $(O)$ ( $C$ nằm giữa $M$ và $D$, $O$ và $B$ nằm về hai phía so với cát tuyến $MCD$  ).

a) Chứng minh: tứ giác $MAOB$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $M{B^2} = MC.MD$

c) Gọi $H$ là giao điểm của $AB$ và $OM$. Chứng minh: $AB$ là phân giác của $\widehat {CHD}$

 

Hết.

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ tên thí sinh:……………………………………………….SBD…………………

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản