Đề 6: Tỉnh Quảng Ninh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2017

Môn thi: Toán (Dành cho mọi thí sinh)

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi này có 01 trang)

Câu 1. (2,5 điểm)

        1. Thực hiện phép tính: $\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$

        2. Rút gọn biểu thức: P = $\left( \dfrac{\sqrt{x}}{3+\sqrt{x}}+\frac{9+x}{9-x} \right).\left( 3\sqrt{x}-x \right)$ với x ≥ 0 và x ≠ 9.

         3. Xác định các hệ số a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(2; –2) và B(–3; 2)

Câu 2. (1,5 điểm)

        1. Giải phương trình: x2 – 4x + 4 = 0

        2. Tìm giá trị của m để phương trình x2 – 2(m + 1)x + m2 + 3 = 0 có hai nghiệm x1, x2

thỏa mãn |x1| + |x2| = 10

Câu 3. (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

            Một xe ô tô đi từ A đến B theo đường quốc lộ cũ dài 156 km với vận tốc không đổi. Khi từ B về A, xe đi đường cao tốc mới nên quãng đường giảm được 36 km so với lúc đi và vận tốc tăng so với lúc đi là 32 km/h. Tính vận tốc ô tô khi đi từ A đến B, biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1 giờ 45 phút.

Câu 4. (3,5 điểm)

            Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên đường tròn (O) lấy điểm C bất kì (C không trùng với A và B). Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A cắt tia BC ở điểm D. Gọi H là hình chiếu của A trên đường thẳng DO. Tia AH cắt đường tròn (O) tại điểm F (không trùng với A). Chứng minh:

a. DA2 = DC.DB

b. Tứ giác AHCD nội tiếp

c. CH ^ CF

d. $\dfrac{\text{BH}\text{.BC}}{\text{BF}}\text{ = 2R}$

Câu 5. (0,5 điểm) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn: xy + 1 ≤ x.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Q = $\dfrac{x+y}{\sqrt{3{{x}^{2}}-xy+{{y}^{2}}}}$

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản