Đề 4: Đề thi học kì 1 Q. Tây Hồ năm 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

             QUẬN TÂY HỒ                                             Năm học: 2018 – 2019

                                                                                            MÔN TOÁN LỚP

                                                                                        Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                       (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2 điểm):

Cho A = $\left( {\dfrac{{\sqrt x }}{{x - 4}} + \dfrac{1}{{\sqrt x  - 2}}} \right):\dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{x - 4}}$  và B =$\dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{\sqrt x  - 2}}$ (với x ≥ 0; x ≠ 4)

 1. Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x = 36$
 2. Rút gọn $A$
 3. Tìm giá trị nguyên của $x$ để biểu thức $C = B(A – 2)$ có giá trị nguyên.

Bài 2 (2 điểm):

Cho đường thẳng $(d)$ có phương trình $y = (3m – 2)x + m – 2$ (với $m$ là tham số)

 1. Tìm giá trị của $m$ biết đường thẳng $(d)$ đi qua điểm $A(1; 2)$. Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được.
 2. Đường thẳng $(d)$ cắt $Ox$ tại $A, Oy$ tại $B$. Tìm $m$ để diện tích $∆OAB$ bằng  

Bài 3 (2 điểm): Giải phương trình:

 1. $\sqrt {49 - 28x + 4{x^2}}  - 5 = 0$  
 2. $\dfrac{1}{2}\sqrt {x - 2}  - 4\sqrt {\dfrac{{4x - 8}}{9}}  + \sqrt {9x - 18}  - 5 = 0$  

Bài 4 (3,5 điểm):

Cho nửa đường tròn tâm $O$ đường kính $AB$. Từ một điểm $M$ trên nửa đường tròn ta vẽ tiếp tuyến $xy$. Vẽ $AD$ và $BC$ vuông góc với $xy$.

 1. Chứng minh rằng: $MC = MD$
 2. Chứng minh rằng: $AD + BC$ có giá trị không đổi khi $M$ di động trên nửa đường tròn.
 3. Chứng minh rằng đường tròn có đường kính $CD$ tiếp xúc với ba đường thẳng $AD, BC$ và $AB$.
 4. Xác định vị trí của điểm $M$ trên nửa đường tròn $(O)$ để cho diện tích tứ giác $ABCD$ lớn nhất.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho $x, y$ là các số dương thỏa mãn: $xy = 1$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$M =$ $(x + y + 1)({x^2} + {y^2}) + \dfrac{4}{{x + y}}$

…………………………Hết…………………………..

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản