Đề 2: đề thi vào lớp 10 chuyên Tỉnh Nam Định năm 2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Năm học: 2018 - 2019

Môn thi: TOÁN (chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút.

(Đề thi gồm: 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm).

a) Rút gọn biểu thức  $P=\dfrac{{{x}^{2}}}{(x+y)(1-y)}-\dfrac{{{y}^{2}}}{(x+y)(1+x)}-\dfrac{{{x}^{2}}{{y}^{2}}}{(1+x)(1-y)}.$  

b) Chứng minh rằng   $\sqrt{1+\dfrac{1}{{{1}^{2}}}+\dfrac{1}{{{2}^{2}}}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{{{2}^{2}}}+\dfrac{1}{{{3}^{2}}}}+...+\sqrt{1+\dfrac{1}{{{2017}^{2}}}+\dfrac{1}{{{2018}^{2}}}}<2018.$  

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình  $2\left( \left( 1-x \right)\sqrt{{{x}^{2}}+2x-1}+x \right)={{x}^{2}}-1.$              

b) Giải hệ phương trình  $\left\{ \begin{array}{l}
x - 3y - 2 + \sqrt {y(x - y - 1) + x}  = 0\\
3\sqrt {8 - x}  - \frac{{4y}}{{\sqrt {y + 1}  + 1}} = {x^2} - 14y - 8.
\end{array} \right.$

Câu 3 (3,0 điểm).

Cho đoạn thẳng ABC là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB, vẽ nửa đường tròn đường kính AB và nửa đường tròn đường kính BC. Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đường kính BC ($M\ne B;\,M\ne C$). Kẻ MH vuông góc với BC ($H\in BC$), đường thẳng MH cắt nửa đường tròn đường kính AB tại K. Hai đường thẳng AKCM giao nhau tại E.

a) Chứng minh $B{{E}^{2}}=BC.AB.$

b) Từ C kẻ $CN\bot AB$ (N thuộc nửa đường tròn đường kính AB), gọi P là giao điểm của NKCE. Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác BNEPNE cùng nằm trên đường thẳng BP.

c) Cho $BC=2R$. Gọi ${{O}_{1}},\,{{O}_{2}}$ lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác $MCH$và $MBH$. Xác định vị trí điểm $M$ để chu vi tam giác ${{O}_{1}}H{{O}_{2}}$ lớn nhất.

Câu 4 (1,5 điểm).

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x;y)$ thỏa mãn  $2{{x}^{2}}+5{{y}^{2}}=41+2xy.$

b) Có bao nhiêu số tự nhiên $n$ không vượt quá 2019 thỏa mãn ${{n}^{3}}+2019$ chia hết cho 6.

Câu 5 (1,5 điểm).

a) Cho các số thực dương $a,b$ thỏa mãn $\sqrt{a}+\sqrt{b}=1$.

Chứng minh  rằng  $3{{\left( a+b \right)}^{2}}-\left( a+b \right)+4ab\ge \dfrac{1}{2}\sqrt{\left( a+3b \right)\left( b+3a \right)}.$                                            

b) Cho 100 điểm trên mặt phẳng sao cho trong bất kỳ bốn điểm nào cũng có ít nhất ba điểm thẳng hàng. Chứng minh rằng ta có thể bỏ đi một điểm trong 100 điểm đó để 99 điểm còn lại cùng thuộc một đường thẳng.

-------HẾT-------

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản