Đề 2: Đề thi học kì 1 Q. Đống Đa năm 2018-2019

 

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

MÔN TOÁN 9

Ngày kiểm tra: 08 tháng 12 năm 2018

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi gồm 01 trang

 

Bài 1: (2,0 điểm)

1. Tính giá trị biểu thức $M = {\kern 1pt} \sqrt {{{\left( {1 - \sqrt 3 } \right)}^2}}  - 3\sqrt {12}  + \dfrac{{\sqrt {33} }}{{\sqrt {11} }} + 1$

2. Giải phương trình: $\sqrt {9x - 9}  - 1 = \sqrt {x - 1} $

 

Bài 2: (2,0 điểm)

Cho biểu thức $A = \dfrac{{2\sqrt x  - 1}}{{\sqrt x  - 3}}$ và $B = \dfrac{{2x + 3\sqrt x  + 9}}{{x - 9}} - \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 3}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} $ với $x \ge 0;x \ne 9$

1. Tính giá trị A khi x = 25

2. Rút gọn biểu thức B

3. Cho $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

 

Bài 3: (2,0 điểm)

Cho hàm số bậc nhất $y = \left( {m - 1} \right)x - 4{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} (d){\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} \left( {m \ne 1} \right)$

1. Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2.

2. Tìm m để (d) song song với đồ thị hàm số $y =  - 3x + 2{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} ({d_1})$ 

3. Tìm m để (d) cắt đồ thị hàm số $y = x - 7{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} ({d_2})$ tại một điểm nằm ở bên trái Oy.

 

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến Bx của (O). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB có chứa Bx, lấy điểm M thuộc (O) (M khác AB) sao cho $MA > MB$. Tia AM cắt Bx tại C, từ C kẻ tiếp tuyến thứ 2 CD với (O) (D là tiếp điểm).

1. Chứng minh $OC \bot BD$

2. Chứng minh bốn điểm O, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.

3. Chứng minh $\widehat {CMD} = \widehat {CDA}$

4. Kẻ MH vuông góc với AB tại H. Tìm vị trí điểm M để chu vi tam giác OMH đạt giá trị lớn nhất.

 

Bài 5: (0,5 điểm)

Cho x, y, z là các số dương thay đổi thỏa mãn: $xy + yz + zx = 5$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 3{x^2} + 3{y^2} + {z^2}$

 

Đây là đề thi tương đối vừa sức với học sinh. Kiến thức phân loại vẫn nằm ở Bài 4 ý 4 và Bài 5. Các em làm thử trước khi xem đáp án nhé.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản