Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 23

Phiếu bài tập - Tuần 23

Số học: Phân số bằng nhau

Bài 1. Viết số thương của các phép chia dưới đây dưới dạng phân số (viết các phân số có mẫu âm thành các phân số bằng nó và có mẫu dương)

  1. 6:25
  2. -5:16
  3. 15:(-7)
  4. 4:-15
  5. (-8):3
  6. (-17:)-(10)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, z biết:

Bài 3. Lập các cặp phân số bằng nhau từ các đẳng thức sau:

  1. 2.6=(-3)(-4)
  2. (-15).4=20.(-3)

Bài 4*. Tìm số nguyên x để phân số sau là số nguyên:

Hình học: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 5. Trên nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ xOy=75°, xOz=120° .

a, Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Tính yOz ?

Bài 6. Trên nửa mặt phẳng Oy, vẽ xOy=25°, yOz=90°, yOm=125° . Tia nào nằm giữa hai tia Ox, Om? Vì sao?

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản