Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 17

Phiếu bài tập - Tuần 17

Số học: Phép trừ hai số nguyên và quy tắc dấu ngoặc

Bài 1. Tính hợp lý:

 1. 279-1987+-18+1987-279
 2. -3251+415-2000+585-251
 3. -25-26-27-28-29+15+16+17+18+19
 4. 71--30-18+-30+118

Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

 1. a+11-a-29  với a=-47
 2. a-b-22+25+b  với a=-25;b=23
 3. b-5+a-6-c+7-a+9  với a=-20, b=14, c=-15

Bài 3. Tìm số nguyên x biết:

 1. x--7=0
 2. 18-x=-8--13
 3. x+29=-43+-43
 4. 15-x=10
 5. 10-x-17=-7

Bài 4. Chứng minh rằng:

Hình học: Ôn tập chương I

Bài 5. Vẽ hình theo mô tả sau:

a, Đoạn thẳng PQ cắt tia AB nhưng không cắt đoạn thẳng AB, tia BC.

b, Năm đường thẳng chỉ tạo với nhau đúng 4 giao điểm.

Bài 6. Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 8cm, OB = 12cm.

a, Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? Tính AB.

b, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB. Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Vì sao? Tính MN.

c, Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không? Vì sao?

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản