Bài 8: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ

TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ

 Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $({{C}_{1}})$ và $y=g(x)$ có đồ thị $({{C}_{2}})$.

Phương trình hoành độ giao điểm của $({{C}_{1}})$ và $({{C}_{2}})$ là $f(x)=g(x)\text{ }\left( 1 \right)$. Khi đó:

  • Số giao điểm của $({{C}_{1}})$ và $({{C}_{2}})$ bằng với số nghiệm của phương trình $\left( 1 \right)$.

  • Nghiệm ${{x}_{0}}$ của phương trình $\left( 1 \right)$ chính là hoành độ ${{x}_{0}}$ của giao điểm.

  • Để tính tung độ ${{y}_{0}}$ của giao điểm, ta thay hoành độ ${{x}_{0}}$ vào $y=f\left( x \right)$ hoặc $y=g\left( x \right)$.

  • Điểm $M\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)$ là giao điểm của $({{C}_{1}})$ và $({{C}_{2}})$.

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản