Một phần hai

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{2}\) và nhận biết được hình ảnh liên quan.

- Đọc và viết \(\dfrac{1}{2}\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{2}\) hình hay chưa.

- Em kiểm tra hình cho trước đã được chia thành \(2\) phần bằng nhau và tô màu \(1\) phần như vậy hay chưa.

Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{2}\) số ô vuông cho trước.

- Đếm tổng số ô vuông

- Lấy tổng số ô chia cho \(2\) để tìm \(\dfrac{1}{2}\) của số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(2\)

Nhẩm lại bảng chia \(2\) đã học để tìm giá trị của phép chia liên quan.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản