Một phần ba

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{3}\), nhận biết được hình ảnh và cách viết \(\dfrac{1}{3}\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{3}\) hình hay chưa.

- Hình cho trước đã được chia thành \(3\) phần bằng nhau.

- Có \(1\) trong \(3\) phần như vậy được tô màu.

Đủ hai điều kiện trên thì kết luận hình đã cho được tô màu \(\dfrac{1}{3}\) hình.

Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{3}\) số ô vuông cho trước.

- Đếm tổng số ô vuông

- Lấy tổng số ô chia cho \(3\); kết quả của phép chia đó là \(\dfrac{1}{3}\) của số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(3\)

Nhẩm lại bảng chia \(3\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản