User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Phạm Hà
Phạm Hà lúc 15:31 ngày 25.09.2021
tìm số tự nhiên n để H=n^4-n+2 là số chính phương
Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Rao vặt miễn phí toàn quốc