Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Lê Ngọc Quỳnh Hương
Lê Ngọc Quỳnh Hương lúc 00:23 ngày 24.06.2021
Giải Toán Hình

Cho hình thang ABCD. AD đáy lớn. Lấy P Î AD. Kẽ Px //BD cắt AB và AC tại M và H. Kẽ Py // AC cắt DC và DB tại N và K. MN cắt AC và BD tại E và F. C/m KH // MN và ME = NF

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Sidebar Trang chủ Tài khoản