User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Gia Huy Nguyễn
Gia Huy Nguyễn lúc 18:43 ngày 01.05.2021
cách giải

Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27 biết rằng ƯCLN (a,b)= 13.

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Rao vặt miễn phí toàn quốc