User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền lúc 07:56 ngày 13.04.2021
Chứng minh 3 điểm D, P, A thẳng hàng

Cho (O) đường kính BC và một điểm A nằm trên đường tròn sao cho AB

a) Chứng minh AMHN là hình chữ nhật

b) Chứng minh tứ giác BMNC là tứ giác nội tiếp và DM. DN = DB.DC

c) Đường thẳng vuông góc với MN tại I cắt đường thẳng qua O và vuông góc với BC tại Q. Tia QH cắt (O) tại P. Tính độ dài IQ theo R và chứng minh 3 điểm D, P, A thẳng hàng.

 

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 10:00 ngày 13.04.2021

Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 08:07 ngày 13.04.2021

Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 08:06 ngày 13.04.2021

Rao vặt miễn phí toàn quốc