User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Vân Phạm
Vân Phạm lúc 11:58 ngày 02.01.2021
giúp mình với

 

Cho 2 đường tròn (O1O1,R1R1) và (O2O2,R2R2) tiếp tuyến tại A .Hai điểm B,C di chuyển trên (O1O1) và (O2O2) sao cho góc BAC=900900.Vẽ AH ⊥⊥BC tại H .Chứng minh AH ≤≤2R1.R2/R1+R2

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Rao vặt miễn phí toàn quốc