User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Phạm Kỳ
Phạm Kỳ lúc 13:54 ngày 14.08.2020
đạo hàm

cho \(f(x)=ln(2-x) \)     tìm f''(0) 

Đây là một bài đạo hàm cơ bản mà mình học được ở: https://trungtamgiasusaoviet.com/chon-gia-su-nhu-the-la-phu-hop-cach-chon-gia-su-tai-nha-phu-hop-nhat-8712 bạn có thể tham khảo

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Rao vặt miễn phí toàn quốc