User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Nguyễn Mạnh Khang
Nguyễn Mạnh Khang lúc 15:50 ngày 08.04.2020
giúp mình với!!!

Hai xe khởi hành cùng lúc đi về phía nhau. Một xe đi từ A, một xe đi từ B. Sau 2 giờ 15 hai xe còn cách nhau 31km. Tính quãng đường AB, biết rằng xe thứ nhất đi cả quãng đường AB mất 4 giờ, xe thứ hai đi cả quãng đường BA mất 6giờ

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!