User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền lúc 05:07 ngày 24.05.2019
Đồ thị hàm số dựa vào hình vẽ

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

                                     

 Khẳng định nào sau đây là đúng?

     A. $f\left( 1,5 \right)<0;f\left( 2;5 \right)<0$

     B. $f\left( 1,5 \right)>0>f\left( 2;5 \right)$

     C. $f\left( 1,5 \right)>0;f\left( 2;5 \right)>0$

     D. $f\left( 1,5 \right)<0<f\left( 2;5 \right)$

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Rao vặt miễn phí toàn quốc