User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Bài viết Phương pháp giải toán Các công thức về căn bậc 2

Các công thức về căn bậc 2

Dưới đây là danh sách các công thức về căn bậc 2 mà chúng ta cần biết.

  1. \(\sqrt{A^2} = \vert{A}\vert\)
  2. \(\sqrt{AB} = \sqrt{A}\sqrt{B}\) với đk: \(A \geq 0; B \geq 0\)
  3. \(\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt A}{\sqrt B}\) với đk: \(A \geq 0; B \geq 0\)
  4. \(\sqrt{A^2B} = \vert A \vert \sqrt{B}\) với đk: \(B \geq 0\)
  5. \(A\sqrt{B} = \begin{cases} \sqrt{A^2B} & \quad \text{IF } A \geq 0; B \geq 0\\ -\sqrt{A^2B} & \quad \text{IF } A < 0; B \geq 0 \end{cases}\)
  6. \(\frac{A}{\sqrt{B}} = \frac{A\sqrt{B}}{B}\) với đk: \(B > 0\)
  7. \(\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{1}{|B|}\sqrt{AB}\) Với đk: \(AB \ge 0; B \neq 0\)
  8. \(0 \leq A < B \Leftrightarrow \sqrt{A} < \sqrt{B}\)

Bài viết khác

Các công thức về căn bậc 2

Các công thức về căn bậc 2

Ngày đăng 06/10/2018

Các công thức về căn bậc 2

“Chiến thuật” làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT Quốc gia

“Chiến thuật” làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT Quốc gia

Ngày đăng 24/05/2018

Các em học sinh khối 12 sắp bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Cùng với quá trình ôn thi vừa qua, việc tận dụng tốt thời gian còn lại và có chiến lược thi cử hợp lý sẽ giúp các em có kết quả cao nhất với khả năng của mình.

Ứng dụng nguyên lý kẹp vào giải phương trình nghiệm nguyên

Ứng dụng nguyên lý kẹp vào giải phương trình nghiệm nguyên

Ngày đăng 02/03/2018

Ta thấy phương trình đa biến khi giải trên tập số thực thì rất khó để giải được, đôi khi ta bế tắc, nhưng sự kỳ diệu đối với phương trình đa biến đó trên tập số nguyên thì ta lại dễ dàng giải được. Nguyên lí kẹp là một công cụ hữu hiệu để giải phương trình nghiệm nguyên.

Monkey Math